Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (сульфасованих, нітрованих і карбонатових солей металів) PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
18.03.2011 08:48
Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області
„Броваритепловодоенергія”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова комітету з конкурсних торгів
_____________________О.В.Коршак
______________________2011р


ДОКУМЕНТАЦІЯ   КОНКУРСНИХ   ТОРГІВ
на закупівлю сульфованих, фосфатованих, нітрованих і карбонатованих солей металів
ДК 016 – 97 (24.13.3)

м. Бровари - 2011

 

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2.Інформація про замовника торгів

повне найменування

Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області „Броваритепловодоенергія”

місцезнаходження

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 3а

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Співак Анатолій Вікторович, начальник виробничо-технічного відділу

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

Сульфовані, фосфатовані, нітровані і карбонатовані солі металів (ДК 016-97 код 24.13.3)

вид предмета закупівлі

Сульфат алюмінію

місце, кількість, обсяг поставки товарів

За адресою замовника, 210тон.

строк поставки товарів

Березень – грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ці-на пропозиції конкур-сних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1.Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закін-чення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціа-тиви чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних тор-гів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згід-но з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;

-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

- номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 13.04.2011 10 - 30 (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

-документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно п. 6 розділу ІІІ цій Документації конкурсних торгів.

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно п. 6, п. 7 розділу ІІІ цій Документації.

Ціна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі „Пропозиція конкурсних торгів” зробленій згідно з Додатком 1 документації конкурсних торгів.

Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати:

Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

- завірена копія Статуту або іншого установчого документу ;

- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію Учасника.

Документи, які повинен подати учасник для підтвердження наявності відповідного дозволу або ліцензії на впровадження певного виду господарської діяльності (у випадках передбачених законодавством):

- копія дозволу або ліцензії на впровадження відповідної діяльності щодо предмету закупівлі (у випадку передбачених законодавством)

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

- оригінал довідки з податкової інспекції про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету дійсну на дату розкриття;

- копія довідки про взяття на облік платника податку (4ОПП);

- копія свідоцтва платника податку на додану вартість або єдиного податку (при наявності).

Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство:

- оригінал довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство яка повинна бути отримана у проміжок часу з дня отримання тендерної документації конкурсних торгів до строку подання пропозицій конкурсних торгів, зазначених в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Довідку у довільної формі, що містіть опис технічних можливостей підприємства Учасника;

Довідку про наявність мережі стаціонарних заправок не менше двох в м. Бровари;

Довідку про наявність талонів на паливо, які дають право на заправку автомобілів по всій території України;

Довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Довідку у довільній формі про виконання аналогічних договорів за період 2006 – 2010 роки з зазначенням назви, адреси цих Замовників, з наданням копій цих договорів;

Копію балансу підприємства (форма№1) за останній звітний період, якій йому передує (2009р);

Копію звіту про фінансові результати (форма№2) за останній звітний період, якій йому передує (2009р);

Копію звіту про рух грошових коштів (форма№3) за останній звітний період, якій йому передує (2009р);

Оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах, що є дійсною на момент розкриття конкурсних пропозицій;

Інші документи:

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб).

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені у встановленому порядку;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропо- зицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно з частиною другою статті 22 Закону в т.ч.:

Найменування

Одн.

вим.

Кіль-ть

Ціна (з ПДВ)

сума

Сульфат алюмінію технічний кусковий в МКР (в перерахунку на 15% Al2O3 в „біг-бегах”)

т

210

Солі металів повинні відповідати діючим державним стандартам (ДСТУ, ГОСТ), що має бути підтверджено копіями сертифікатів якості і відповідності.

Фізико-хімічні показники сульфату алюмінію повинні відповідати вимогам ГОСТ 12966-85.

Учасник повинен забезпечити постійний контроль якості реагентів, що постачаються, та своєчасну заміну неякісних реагентів.

Учасник здійснює доставку товару на умовах FCA ст. Баси ПЗД. Дострокова доставка товару або частинами допускається.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Замовник визначає окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону та п.7 роздила ІІІ „Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі” документації конкурсних торгів.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 3а виробничо-технічний відділ

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

13.04.2011р до 10 - 00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського,3а кабінет головного інженера

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

13.04 2011р. Час 10 - 30

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна;

б) умови розрахунків

в) умови поставки

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію ціна дорівнює 70 балам.

2. Кількість балів по критерію умови розрахунків дорівнює 20 балам.

3. Кількість балів по критерію умови поставки дорівнює 10 балам

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найбільш економічно вигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = (Цmin обчисл )*70, де

Б обчисл– обчислювана кількість балів;

Ц min - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм ціна”.

2. Кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найбільш економічно вигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = (Робчислmax) *20, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу (в днях);

Робчисл – термін відстрочки платежу пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (в днях);

20 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови розрахунків ”.

3. Кількість балів за критерієм „Умови поставки” визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, умови поставки по якій найвигідніше (доставка постачальником), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою.

Бобчисл = (Тобчислmax)*10, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Тmax – доставка постачальником;

Тобчисл – умови поставки, зазначені в пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови поставки”.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм „Ціна" + кількість балів за критерієм „Умов розрахунків” + кількість балів за критерієм „Умови поставки”.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних |дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літрами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю товару на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

У ціну товару пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні бути включенні податки та збори, витрати на транспортування, страхування, розвантаження, плата митних тарифів та інші витрати. Учасник відповідає за отримання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у т.ч. експортних та імпортних) на товар і самостійно здійснює усі витрати на їх отримання.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнані торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.

Інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до абз. 3 ч.2 ст. 31 Закону - не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010№925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.

Істотні умови договору зазначаються замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону та Додатку 2.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

 

 

 

ДОДАТОК 1
ФОРМА „ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”
(форма, яка подається Учасником)

Ми, (назва Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю  сульфованих, фосфатованих, нітрованих і карбонатованих солей металів ДК 016-97(24.13.3.) Сульфату алюмінію технічного кускового в МКР (в перерахунку на 15% Al2O3 в „біг-бегах”) згідно з технічними та іншими вимо-гами Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замо-вника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції за наступними цінами  (з урахуванням пода-тків, зборів (обов’язкові платежі) та інших витрат):

 

Найменування товару

Од.

вим.

К-сть

Ціна за од.,

грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

 

згідно з технічними вимогами  документації конкурсних торгів.
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів ра-зом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.  Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язко-вою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у при-йнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані ак-цептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, та не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних заку-півель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
5. Ми згодні з умовами, що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію за найнижчою ціною.
6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних торгів.
7. Умови  розрахунків – ; відстрочка платежу* –  ___ календарних днів з дати поставки товару.
8. Умови поставки _______.

 

 

осада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
_________________________________________________________


Примітки:
1.Учасники мають дотримуватись встановленої форми. Внесення в форму “ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ” будь-яких змін неприпустимо;
2.*  -  інформація щодо відстрочки платежу має надаватися в межах терміну дії договору.ДОДАТОК 2
ОСНОВНІ  УМОВИ  ДОГОВОРУ

1. Учасник бере на себе зобов’язання щодо поставки сульфованих, фосфатованих, нітрова-них і карбонатованих солей металів  ДК 016-97(24.13.3) Сульфату алюмінію технічного ку-скового в МКР (в перерахунку на 15% Al2O3 в „біг-бегах”) (далі – “товар”), який зазначений у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання догово-ру про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

3.  Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України - гривні.

4. Учасник зобов'язується поставляти товар передбачений договором відповідно до цін, за-значених у специфікації.

5. Розрахунки за надання послуг здійснюється  на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до ___  календарних днів.
У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фі-нансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. Закупівля товару здійснюється згідно із заявою  Замовника у межах  Специфікації, строк  виконання поставки  ______  день з дати замовлення товару.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2011р.

Істотні умови договору про закупівлю:
- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;
- порядок здійснення оплати;
- ціна договору;
- термін та місце поставки товарів;
- строк дії договору;
- права та обов'язки сторін;
- зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
-  відповідальність сторін.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
_________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено 27.09.2011 16:38
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт