Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Публічне громадське обговорення PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
22.08.2011 17:00
Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

1. Орган який проводить обговорення : управління житлово – комунального господарства Броварської міської ради.
2. Регуляторні акти  які виноситься на обговорення:
а. Рішення  «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних кабельних  мереж ». Додаток 1
б. Рішення  «Про затвердження  Порядку перепланування та/або  переобладнання житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а також  об’єктів громадського призначення   м. Бровари» Додаток 2
в. Рішення  «Про затвердження Програми розвитку та збереження
зелених зон м. Бровари  на 2011 - 2015 роки» Додаток 3
3. Адреса подання письмових пропозицій: м. Бровари вул.. Грушевського 2.
4.строк подання пропозицій 1 міс.
5.Адреса та номер тел.. за яким подаються консультації: м. Бровари вул.. Грушевського 2.
Тел..6-04-13
6. Відповідальна особа – начальник управління Вознюк К.О.
7. Результати обговорення будуть оприлюдненні у другій декаді вересня 2011року на веб-сайті Броварської міської ради.

Начальник управління                         К.О. Вознюк                                                                                        


Додаток 1

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Порядку розміщення  телекомунікаційних кабельних мереж  в м. Бровари”


Відповідно до підпункту 1 пункту „а” ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  згідно з вимогами ДБН А.1.1-1-93, для врегулювання  ситуації з проблемою прокладання телекомунікаційних   кабельних мереж, до яких належать   кабельне телебачення, Інтернет- мережа ,   радіомережа, пожежно-охоронні системи, телефонні мережі  в житлових будинках ,  будівлях і спорудах громадського призначення та опорах територіальної громади  м. Бровари  ,   враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  комунальної власності і приватизації, , Броварська  міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Порядок  розміщення телекомунікаційних кабельних  мереж в м.Бровари”, що додаються.
2.Дане рішення набуває чинності  на території міста з дати його опублікування в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голубовського Г.П.
       
Міський голова                                                   І.В.Сапожко                                 
                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від_____________№_____


„Порядок  розміщення  телекомунікаційних кабельних  мереж в  м. Бровари ”

1.Загальні положення
1. 1.Порядок   розміщення   телекомунікаційних  кабельних мереж  , до яких належать:   кабельне телебачення, Інтернет- мережа  ,   радіомережа, пожежно-охоронні системи, телефонні мережі  в житлових будинках ,  будівлях і спорудах громадського призначення та опорах територіальної громади  м. Бровари  (надалі – Порядок  ), розроблено відповідно до Законів України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
- «Про житлово-комунальні послуги»;
- «Про радіочастотний ресурс України»;
- «Про телекомунікації»;
- «Про приватизацію державного житлового фонду»;
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Постанов Кабінету Міністрів України:
- № 720 від 09.08.2005 р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».
Наказів:
- № 239 від 01.08.96 р. про затвердження «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» ;
-  «Тимчасове положення про порядок ретрансляції (трансляції) телеканалів в мережах кабельного, ефірно-кабельного телебачення» затверджене рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовленнявід 17 квітня 2002 р. N 385,
наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;
та у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005  «Будинки і споруди.   Житлові   будинки».  
1.2. Порядок   врегульовує та визначає порядок розгляду питань  розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках ,  будівлях і спорудах громадського призначення та опорах  в м. Бровари .
1.3. Всі технічні елементи (пристрої),  які встановлюються в житлових будинках та  будівлях і спорудах громадського призначення та опорах  міста Бровари ,  повинні бути сертифіковані на території України,  а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.
1.4. Порядок  є обов’язковим для фізичних  та юридичних осіб всіх форм власності. які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж та для балансоутримувачів житлових будинків, будівель,споруд та опор  усіх форм власності.
 
ІІ. Поняття і терміни
У цьому Порядку наведені нижче терміни відповідно до діючого законодавства які вживаються або мають бути використані у такому значенні:

Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.
Будівлі і споруди громадського призначення – основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров’я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, адміністративні будівлі, будинки підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і  інші технічні споруди.
Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу   будинків   і   споруд   (далі - балансоутримувач)  –  власник   або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно,  а   також    веде   бухгалтерську,   статистичну   та   іншу   передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення  капітального  і  поточного  ремонтів  та  утримання,  а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.                     
Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) – фізична або юридична особа, якій      належить    право  володіння,   користування  та  розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.
загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;
- ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов; телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
- Користувач (провайдер, оператор телекомунікацій,  рекламне агентство та інше) - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює на підставі відповідних дозволів та ліцензій будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування телерадіомовних та (чи) телеінформаційних мереж.і надає абоненту телекомунікаційні послуги.
- Абонент  (Споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб на договірних засадах;
- Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку або від розподільчої коробки до точки підключення кінцевого обладнання абонента;
- Точка закінчення мережі користувача - місце з'єднання телекомунікаційної мережі та абонентського вводу; будинкова розподільча мережа - телемережа, що розповсюджує телерадіомовні чи телеінформаційні сигнали в межах однієї багатоквартирної будівлі чи єдиного комплексу будівель;
система кабельного телебачення - комплекс обладнання, що складається з головної станції, електронних приладів та кабельних мереж, що здійснює однонаправлене розповсюдження програм телебачення і радіо шляхом ретрансляції (трансляції);

3.Порядок отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання  в м.Бровари

3.1.  Для отримання погодження на розміщення теле комунікаційних мереж Користувач  подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (надалі - УЖКГ).
До заяви додається:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
- копія   довідки   про   взяття   на   облік   платника податку;
- технічні умови балансоутримувача будівлі
Додатково:
  - копія  ліцензії національної ради України  з питань телебачення і радіомовлення  (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення)- при наданні послуг телебачення;
- копія  ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку, послуг бездротового інтернету.
- робочий проект та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі,
- план кабельних трас між будівлями  в масштабі 1:2000  ;
- у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище - погодження робочого проекту  обласною державною санітарно-епідеміологічною службою;
3.2 УЖКГ разом з балансоутримувачами об’єктів здійснює перевірку правильності  оформлення  планів прокладання кабелю з зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення.. У випадку відсутності зауважень  в термін, що не перевищує 15 робочих  днів погоджують картограму без стягнення за це оплати.
3.3. УЖКГ  здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 15 робочих  днів, видаються Погодження встановленого зразка
( додаток 2) без стягнення за це оплати. 
3.4. УЖКГ має право мотивовано відмовити  у видачі погодження виключно з наступних причин:
- наявність  заборгованості  за раніше отримані послуги , надані балансоутримувачем по розміщенню обладнання;
- якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив про це УЖКГ .
3.5. Погодження видається на термін 1 рік. У випадку коли заявник не скористався погодженням воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше  терміну, на який його видали.
3.6. Після виконання робіт оформляється Акт про виконання робіт із залученням  балансоутримувача (власника) будівлі (споруди)та  УЖКГ
4. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення
технічних елементів
4.1. Технічні елементи телекомунікаційних мереж: Інтернету, кабельного телебачення, та охоронні засоби повинні прокладатися та обслуговуватись з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів в цій сфері:
- виконавці робіт повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних робіт.
4.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені у відповідності до вимог енергопостачальної організації :
- в металевому рукаві або пластиковій гофрі. із застосуванням кабелів  в оболонці, з матеріалів, що не підтримують горіння.
4.3. Через проїжджу частину та між будинками дозволяється прокладати лише магістральні кабелі із  застосуванням  лише оптично-волоконного кабелю. за виключенням мереж радіомовлення:
-  Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю 50 метрів, а максимальна не повинна перевищувати допустимі параметри самонесучого кабелю згідно з паспортними даними.
4.4. При підключенні обладнання повинні застосовуватись  пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).
4.5. В приміщеннях технічні елементи телекомунікаційних мереж мають бути прокладені в кабельних каналах відповідно до нормативних документів:
- обладнання повинно  розміщуватись  в металевій шафі охайного вигляду;
- металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обов'язковим зазначенням контактних телефонних номерів;
-  маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів мають бути на вході і виході з будинку та  з комутаційної шафи.
4.6  Користувач зобов’язаний слідкувати за станом технічних елементів телекомунікаційних мереж  і демонтувати обладнання, яке не використовується.
4.7  При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів балансоутримувач  (власник) будинку перед початком робіт повідомляє письмово Користувачів  для вирішення питань щодо впорядкування , розміщення телекомунікаційних мереж.
4.8  Вихід на покрівлю  будинків і споруд обмежується  Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей. В разі необхідності прокладення кабельних мереж на покрівлі, Користувач  повинен звернутися  до Балансоутримувача за отриманням дозволу  на виконання  таких робіт і провести комісійне обстеження покрівлі до початку робіт. Якщо під час роботи покрівлю буде пошкоджено, Користувач  зобов’язаний провести відновлювальний ремонт за свій рахунок.
4.9   Балансоутримувачі,  в яких уже розміщені ( існують) телекомунікаційні  мережі, зобов’язані в термін 2 місяці з дати затвердження Порядку  провести інвентаризацію наявних   мереж  на відповідність  нормам. Користувачу необхідно звернутися до Балансоутримувача з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до чинного Порядку. При невжитті заходів, Балансоутримувач має право скласти припис.
4.10  У разі невиконання у місячний термін вказаних в приписах порушень, балансоутримувач попереджує про розірвання договору оренди  та відмову  у наданні  технологічних приміщень   для здійснення  діяльності Користувачам , у одноосібному порядку.
5 Обмеження та заборона на встановлення технічного обладнання 
5.1. Забороняється :
-розміщення телекомунікаційних мереж та  встановлення  технічного обладнання (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Порядком.
-кріплення  кабелю та   технічного обладнання  до цегляних оголовків димовентканалів                                 
5.2. Обмеження :
-Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється  за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

6. Порядок оформлення Акта про виконання робіт прокладання  телекомунікаційних мереж та обладнання.
6.1. Після виконання робіт Користувачем  оформляється Акт ( додаток 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту
До акту додаються  наступні документи:
1) Виконавча схема з позначенням довжини, діаметру та способу прокладання  всіх побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання;
2) Акт огляду прихованих робіт по прокладанню телекомунікаційних мереж та обладнання;
3)Сертифікати /копії/ відповідності обладнання, кабельної продукції, систем автоматичного контролю, замірних пристроїв санітарним  та технічним вимогам органів нагляду України.  Застосування  не сертифікованих матеріалів та обладнання забороняється.
4) Копія договору з власником (балансоутримувачем)
6.2.Примірники Погодження та Акта робочої комісії  реєструються та зберігаються у Користувача, , балансоутримувача (власника) та УЖКГ.
7.Відповідальність за  порушення порядку розміщення телекомунікаційних мереж м. Бровари .
7.1 Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог  цього Порядку  у частині    розміщення мереж та встановлення технічного обладнання в усіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) житлових будинків , будівель ,  споруд та опор.
7.2 У випадках виявлення факту встановлення технічного обладнання на обєктах  з порушенням вимог  цього Порядку  (на  які отримано відповідне погодження), Балансоутримувач (власник) будинку , будівлі чи споруди , опори видає  особі, яка встановила  обладнання , припис  про усунення  порушень .
7.3 Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування ,  підлягають демонтажу у двохмісячний термін з моменту отримання письмового повідомлення - припису   Балансоутримувача (Власника) будинку,  а по закінченню цього терміну - балансоутримувачем ( власником) будинку з відшкодуванням вартості робіт.     
7.4 Делегування Балансоутримувачем (власником) своїх повноважень щодо надання послуг та отримання розрахунків іншій організації будь-якої форми власності заборонено.
7.5 Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні  вимог цього  Порядку , Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв),  притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним Кодексом України , адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України.
7.6 В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об’єкту  або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.
8.  Вирішення спорів.                              
8.1 Усі спори між Користувачем,Абонентом  та Балансоутримувачем , які виникають при наданні доступу та використання місця на Об'єктах вирішуються шляхом проведення переговорів.
8.2   У разі недосягнення згоди будь-яка зі сторін має право звернутися до суду відповідної інстанції для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України.


Міський голова                                                       І.В.Сапожко
З Р А З О К:  Додаток 1
Затверджено
Рішення Броварської міської ради 
__________________2011 №________


Начальнику управління житлово- комунального  господарства
______________________________

                                     
                                                      З А Я В А
Прошу(симо) надати погодження на розміщення мереж __________________________________________     ______________________,

які будуть розташовані на  __________________________________________
                                                                               назва  вулиці ,  №  буд. 


Додатки до заяви : на ___ арк.
 документи згідно вимог пункту 3.1. даного Положення.
   
Підпис(си) фізичної чи  юридичної особи
( відповідальної особи)                                      (підпис)           ___________________
                                                                                    (ПІП)

Додаток 2
Затверджено
Рішення Броварської міської ради 
                                                            __________________2011 №________
Погодження

від  «___»___________200__р.                    №_____                                                                    
видано ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 /прізвище, ім’я по батькові фізичної чи  юридичної особи, назва  установи, телефон,

 на _______________________________________________________  які будуть розташовані ________________________________________________________
 вул.__________________________________________________________
Кріплення  здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої ______________________________________________________________________від «__»__________200__р.
Монтажні роботи проводить____________________________________________________
/ прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи,  його адреса, телефон, /

Начальник управління житлово-комунального  господарства 

_____________________              (підпис)      ___________________
   /печатка/                                                   ( ініціал, призвіще)
                 
П Р И М І Т К А:
Фізичні  і юридичні особи всіх форм власності притягуються до адміністративної відповідальності встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв),  Порядок  розміщення телекомунікаційних мереж  в м. Бровари, а також вимог, встановлених Законами України “Про охорону культурної спадщини ”,  “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування,  «Про радіочастотний ресурс України»,  «Про телекомунікації»,  іншими законодавчими актами України.


Додаток 3
Затверджено
Рішення Броварської міської ради 
                                                                           
_______________2011 №________
        

АКТ
Виконання робіт
 Ми, що нижче підписалися,  комісія в складі :
Голова комісії ________________________________________
                                 (ПІБ  замовника)
                       ___________________________________
Члени комісії __________________________________________
                      (ПІБ балансоутримувача/власника будинку)
                                    ___________________________________
                                  ( ПІБ представника  підрядника, у випадку залучення до виконання робіт)

«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Замовником виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів  (пристроїв) від  «___»___________200_ р. №_____  та представленої виконавчої проектної та технічної  документації , що є невід’ємною частиною даного Акту в повному обсязі.

Голова комісії   ______________

Члени комісії     ______________
               _______________
               __________________
   
   ПОГОДЖЕНО : ________________________________________________
управління житлово- комунального  господарства Броварської міської ради
                          Додаток 2
Аналіз впливу регуляторного акта
проекту рішення Броварської міської ради "Про затвердження  Порядку перепланування та/або  переобладнання житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а також  об’єктів громадського призначення   м. Бровари "

Цей аналіз розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в порядку, визначеному Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання.
Законодавством України не визначено єдиного порядку проведення перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень і оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення.
Так, ст. 150 ЖКУ передбачає право громадян, які мають у приватній власності квартиру, розпоряджатися нею на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.
Ці права передбачені також ст. ст. 319, 320 ЦКУ, згідно з якими власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо нього будь-які дії, зокрема, використовувати його для здійснення підприємницької діяльності, якщо це не суперечить закону.
Конституція України (частина перша ст. 41) також проголошує право власника володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Статтею 12 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" визначено, що власник приватизованого житла має право розпоряджатися квартирою на власний розсуд.
У п. 4 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", зазначено, що власники,  наймачі (орендарі) приміщень житлових  будинків мають право на:
"переобладнання і    перепланування   житлових   і   підсобних приміщень, балконів  і  лоджій  за  відповідними  проектами   без обмеження  інтересів інших громадян,  які проживають у будинку,  з дозволу  власника   будинку   (квартири)   та   органу   місцевого самоврядування, виданого в установленому порядку."
   
2. Обґрунтування, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.
Проблема, що виникла, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує місцевого регулювання, оскільки питання, винесені в заголовок проекту рішення, відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування.

3. Цілі державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
-затвердження єдиного Порядку надання дозволу на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень і оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення, а також оформлення правовстановлюючих документів на приміщення, в яких перепланування та/або переобладнання вже проведено самовільно;
-забезпечення використання приміщень у відповідності до державних будівельних норм з дотриманням архітектурних, санітарних, технічних та інших норм чинного законодавства;
-спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі перепланування та/або переобладнання, оформлення правовстановлюючих документів.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуті наступні альтернативи:
1. Залишити існуючий стан речей з перепланування та/або переобладнання, оформлення правовстановлюючих документів  без змін.
Цей спосіб не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин між органами місцевого самоврядування, власниками (балансоутримувачами )житлових будинків, з одного боку та власниками квартир, нежитлових приміщень– з іншого, потягне за собою наступні негативні наслідки:
- недотримання  законності у сфері містобудування та архітектури;
- часткове обмеження прав власників житлових (нежитлових) приміщень розпоряджатися своєю власністю;
-    невизначеність із строками оформлення правовстановлюючих документів
та інші.
2. Заборонити перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень і оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення  до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання.
    Цей спосіб не може бути застосований, як такий, що не відповідає законодавству з питань захисту прав власника: володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.
Прийняття зазначеного вище рішення є єдиним можливим способом досягнення зазначених цілей.

5. Результатом прийняття запропонованого рішення буде:
1) упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів проведення власниками перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень і оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення;
2) недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень і оформлення правовстановлюючих документів на такі приміщення .
6. Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та міської громади в результаті дії регуляторного акта наведені в таблиці.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

 

1.        1. Покращення умов проживання власниками житлових приміщень.

2. скорочення термінів оформлення правовстановлюючих документів.

1. Витрати на виготовлення проектної документації

2. Витрати на проведення перепланування (переобладнання).

3. Витрати на введення приміщення в експлуатацію.

 

Інтереси суб’єктів господарювання

1. облаштування приміщень для започаткування або для розширення існуючого бізнесу.

2. Збільшення доходу від розширення бізнес - діяльності.

3. Скорочення часу процедури перепланування (переобладнання) та оформлення правовстановлюючих документів.

4. Підвищення рівня правової захищеності суб’єктів господарювання.

1. Витрати на отримання технічного висновку про стан приміщення та можливість його перепланування (переобладнання)

2. Витрати на виготовлення та погодження проектної документації

3. Витрати на проведення перепланування (переобладнання).

4. Витрати на введення приміщення в експлуатацію.

5. Збільшення витрат на оплату праці робітників.

 

Інтереси громади

1.Зростання авторитету органів місцевого самоврядування у місті.

2.Підвищення рівня контролю за технічним станом будівель, де проводяться будівельні роботи

 3. Створення умов для реалізації прав власників приміщень

4.Зменшення числа скарг мешканців міста на суб’єктів господарювання

 

Проведення процедури оприлюднення матеріалів при підготовці регуляторного акту7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.
    Найбільш впливовими зовнішніми чинниками на дію регуляторного акту можуть бути:
-    внесення змін до чинного законодавства України в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду;
-    внесення змін до чинного законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений.
В разі внесення змін у чинному законодавстві, які  впливають на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.
9. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта можуть бути:
       1) кількість житлових та нежитлових приміщень, в яких проведено перепланування та/або переобладнання та на які оформлено правовстановлюючі документи;
2) строки прийняття рішення про надання дозволу на перепланування та/або переобладнання з моменту подання відповідних матеріалів.
    10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.
    Основними заходами, які будуть спрямовані на відстеження результативності регуляторного акта:
-    аналіз інформації про кількість житлових та нежитлових приміщень, в яких проведено перепланування та/або переобладнання та на які оформлено правовстановлюючі документи;
-    відстеження строків прийняття рішення про надання відповідних дозволів на підставі інформації управління житлово-комунального господарства.
    Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження. Враховуючи те, що для визначення значень показників результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження здійснюється не пізніше, ніж через шість місяців з дня набрання ним чинності. Повторне та періодичне відстеження будуть проведені за визначеними показниками результативності відповідно через 1 рік та через 3 роки з дати набуття чинності регуляторним актом.


В.о.начальника управління
житлово-комунального господарства
Броварської міської ради –
заступник начальника                                                     Т.П.Озимай                        
БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження  Порядку  перепланування та/або  переобладнання
житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних   житлових будинках, гуртожитках,  а також об’єктів громадського призначення  м. Бровари .
З метою забезпечення конституційних прав громадян на володіння, користування та розпорядження своєю власністю, відповідно до ст. ст. 30,100, 152 Житлового кодексу України , Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» , «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків », затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572 , наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», керуючись  ст.ст.25,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та  враховуючи рекомендації постійних комісій з питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин , архітектури, будівництва та інвестицій і  з питань комунальної власності та приватизації , Броварська міська рада
                                                               В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити  Порядок  перепланування та/або   переобладнання житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках , а також об’єктів  громадського призначення м. Бровари (далі - Порядок) в новій редакції, що додається.
2.Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити оприлюднення  Порядку в засобах масової інформації
3. Рішення   набирає  чинності з  дня  його опублікування.
4.  Рішення Броварської міської ради від 18.02.2010р № 1421-79-05 «Про затвердження  Порядку  перепланування та/або  переобладнання житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних   житлових будинках, гуртожитках,  а також об’єктів громадського призначення  м. Бровари» вважати таким , що втратило  чинність,.
5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   Голубовського Г.П.

Міський  голова                                                                   І.В.Сапожко
 
 м.Бровари
від____________
№_____________
                                                                                                                                                                                    

           
Затверджено
ПРОЕКТ Рішення 
Броварської  міської ради  
від _________  №_______

Про затвердження  Порядку  перепланування та/або  переобладнання житлових та нежитлових приміщень  у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а  також  об’єктів громадського призначення
 м. Бровари .

I. Загальні положення
   1.1.   Порядок перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а  також об’єктів громадського призначення  визначає процедуру надання дозволу на перепланування та/або переобладнання  житлових та нежитлових приміщень (далі-приміщень), а саме: - квартир  в житлових будинках ;
-  кімнат у  гуртожитках;
- вбудованих та вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в житлових будинках;
- приміщень  об’єктів громадського призначення , вбудовано-прибудованих в житлових будинках.
1.2. Порядок  поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на території міста Бровари , незалежно від форм власності та балансової  належності.
1.3. Даним Порядком регламентується процедура визначення готовності до експлуатації і оформлення правовстановлюючих документів на приміщення після здійснення перепланування та/або переобладнання .
1.4. Замовниками  проведення  перепланування та /або  переобладнання можуть виступати власники (співвласники),а також  наймачі  та орендарі  приміщень за згодою їх  власників.
1.5. У цьому Порядку  терміни вживаються у такому значенні:
Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного в ній проживання
Квартира  — комплекс взаємопов’язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.
Житлове приміщення  — опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.
Нежитлове приміщення  - приміщення , яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно – правових відносин.
Балкон — виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку.
Лоджія — перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою.
Допоміжні приміщення багатоквартирного житлового будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо).
Технічні приміщення - приміщення для розміщення обладнання тепловузлів, бойлерних, щитових, вентиляційних камер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок та ін.
Вбудоване або вбудовано - прибудоване нежитлове приміщення — приміщення яке належить до житлового комплексу але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.
Перепланування  -  перенесення  і  розбирання  перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів.
Переобладнання жилих і нежилих приміщень - улаштування інженерного обладнання, монтаж систем кондиціонування повітря та засобів супутникового зв’язку, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів, влаштування і переобладнання туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів тощо;
     1.6. Виконання робіт з перепланування та/або переобладнання приміщень, дозволяється проводити лише після отримання дозволу виконавчого комітету Броварської міської ради (далі –виконком БМР) на підставі розробленої та погодженої згідно з чинним   законодавством  проектної документації .
1.7. Проведення перепланування та/або переобладнання приміщень без дозволу виконкому БМР вважається самовільним. Фізичні чи юридичні особи, що здійснили самовільне перепланування та/або переобладнання приміщень несуть відповідальність, передбачену чинним  законодавством.
1.8. Перепланування та/або переобладнання приміщень у багатоквартирних  житлових будинках з приєднанням допоміжних приміщень житлового будинку або їх частини з метою поліпшення житлових умов власниками приміщень (наймачами, орендарями) допускається  лише за умови отримання згоди власника (балансоутримувача) житлового будинку та   власників ( наймачів, орендарів) квартир під'їзду чи поверху, в залежності від призначення допоміжного приміщення.
1.9. Перепланування та/або переобладнання приміщень у житлових будинках з приєднанням технічних приміщень житлового будинку не допускається.
1. 10. При проектуванні  і проведенні будівельних робіт  замовники зобов’язані дотримуватись екологічних і санітарно-гігієнічних,протипожежних ,архітектурно-будівельних вимог, державних стандартів, норм і правил, встановлених чинним законодавством.
1.11. Архітектор (інженер) проекту, несе відповідальність за якість проектних рішень та додержання вимог нормативних документів відповідно до чинного законодавства.    
1.12. Спори з питань  перепланування, переобладнання приміщень  вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
2. Порядок отримання дозволу на перепланування та/або переобладнання приміщень .
2.1. Для отримання дозволу на перепланування та/або переобладнання  приміщень   власник ( наймач, орендар) або уповноважена ним особа за дорученням подає  наступні  документи:
2.1.1заяву на ім’я міського голови;
2.1.2  копії документів, які підтверджують право власності на приміщення, або документи про право користування та  завірена згода  власника;
2.1.3 якщо власником є юридична особа -  копії установчих документів;
2.1.4  копію технічного паспорта на квартиру , приміщення;
2.1.5  письмова  згоду  всіх повнолітніх співвласників житлового приміщення
2.1.6 письмова згода на виконання перепланування та/або переобладнання
 - балансоутримувача (власника) житлового будинку, якщо квартира, нежитлове приміщення розміщені у відомчому чи комунальному  житловому фонді ;
 - в будинку житлово-будівельного кооперативу (далі - ЖБК) або у будинку, у якому створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) – письмова згода правління чи загальних зборів(згідно Статуту).
 -  орендодавця , якщо приміщення знаходиться  в оренді.
2.1.7  копія з поповерхового плану будинку, надана балансоутримувачем будинку   
(ЖБК, ОСББ, ЖЕК);
2.1.8  Ескізні пропозиції .
Документи приймаються :
- від  фізичної  особи  -  відділ   роботи із  зверненнями громадян ;
-від юридичної особи,фізичної особи-підприємця - загальний відділ виконкому.
2.2. Заява з комплектом документів, перелічених в п.2.1, після реєстрації у 5-денний термін з відповідною резолюцією міського голови або його заступника передається для подальшого опрацювання в управління житлово-комунального господарства Броварської  міської ради (далі УЖКГ).
2.3. УЖКГ  протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви  здійснює комплектацію необхідних документів, перевіряє наявність у заявника  заборгованості по сплаті комунальних послуг та    подає    справу на чергове засідання   міжвідомчої комісії з питань використання та схоронності житлового фонду і об’єктів громадського призначення усіх форм власності  ( далі –Комісія).
В разі, якщо у заявника виявляється заборгованість по оплаті за комунальні послуги, документи залишаються без руху в УЖКГ, про що письмово повідомляється заявникові.
Положення про Комісію та її склад затверджується рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради( далі – виконком БМР).
2.4. Комісія , в строк що не перевищує 10 днів, розглядає  матеріали,  визначає технічну можливість та вносить пропозиції виконавчому комітету щодо надання дозволу     на  перепланування та/або переобладнання приміщення .  В разі необхідності УЖКГ  проводить  обстеження стану   приміщення, на перепланування якого розглядаються документи, про що складається відповідний акт. Про дату проведення обстеження заявника повідомляють завчасно.
Комісією визначаються та оформляються  протоколом, обов’язкові до виконання наступні вимоги та обмеження щодо проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення:
- розділи робочого проекту, які необхідно розробити для проведення перепланування та/або переобладнання;
-  необхідність погодження проектної документації;
- необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії;
-   необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття;
-   строк проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення;
- узгодження з підприємством , що обслуговує даний  будинок, питань відключення/підключення , на період проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення, мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення електроінструменту, в т.ч. зварювальних приладів, та інших питань, що можуть вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію  будинку в цілому;
-   інші умови та обмеження, передбачені діючими нормативно-правовими актами.
2.5.   Для нежитлових приміщень додатково визначається:
-  врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними    можливостями;
-  необхідність виконання благоустрою прилеглої території.     
2.6. Виконком БМР  на підставі пропозиції  комісії приймає рішення щодо надання або  відмови в наданні дозволу на перепланування та/або переобладнання приміщення. Проект рішення щодо перепланування та/або переобладнання приміщень  готує  УЖКГ і подає на розгляд виконкому БМР.
3.Контроль за  виконанням  будівельних робіт
3.1. Балансоутримувач будинку несе відповідальність за технічний стан будівлі . Замовник повинен забезпечити безперешкодний доступ до приміщення, в якому проводиться перепланування та/або переобладнання, представників власника (балансоутримувача) будинку.
3.2. Якщо при проведені перевірки об’єкту буде встановлено, що роботи виконуються з відхиленням від  проектної документації чи з порушенням державних будівельних норм і правил, такі роботи за письмовою вимогою власника(балансоутримувача)  мають бути призупинені. Подальше проведення робіт можна проводити після внесення відповідних змін до проектної документації.
3.3. Питання, що виникають при проведенні робіт з перепланування та/або переобладнання приміщень, вирішуються в порядку, встановленому законодавством у сфері архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
4. Порядок визначення готовності до експлуатації  приміщень  після проведення їх перепланування та/або переобладнання та оформлення технічної     документації.
4.1. Після закінчення будівельних робіт власник (наймач, орендар) звертається із заявою на ім’я міського голови про погодження акту готовності перепланованого та/або переобладнаного приміщення до експлуатації. До заяви додаються :
- акт готовності перепланованого та/або переобладнаного приміщення до експлуатації (додаток 2)
- погоджена в установленому порядку проектна документація;
- копія технічного паспорта приміщення  і обміри БТІ після виконання робіт.
Документи приймаються :
 - від  фізичної  особи  - відділ  роботи із зверненнями громадян  ;
 - від юридичної особи ,фізичної особи-підприємця  - загальний відділ виконкому.
4.2.  Акт готовності приміщення до експлуатації після проведення перепланування та/або переобладнання , підписується  замовником, проектувальною організацією  та виконавцем робіт, власником (балансоутримувачем  будинку), підприємством , що обслуговує даний  будинок.
4.3.  Підписаний акт засвідчує  факт  відповідності виконаних робіт прийнятим архітектурним та інженерним рішенням, державним будівельним нормам і правилам, вимогам пожежної та техногенної безпеки, санітарним нормам. Підписаний акт підтверджує можливість експлуатації  приміщення без порушення умов експлуатації  будинку в цілому.
 4.4. Відповідальність за повноту та якість виконаних будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проектним рішенням, несуть проектувальник та власник приміщення.
 4.5. Заява з комплектом документів, після реєстрації у 5-денний термін з відповідною резолюцією міського голови або його заступника передається для подальшого опрацювання в управління житлово-комунального господарства Броварської  міської ради (далі УЖКГ).
4.6. УЖКГ  в термін що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження заяви   готує проект рішення та подає на розгляд  виконкому БМР.
4.7. Виконком  БМР приймає  рішення  про погодження акта готовності приміщення  до експлуатації після проведеного перепланування та/або переобладнання.
4.8. Рішення надає право комунальному  підприємству «Броварське бюро технічної інвентаризації»(далі КП «Броварське БТІ)  внесення змін в технічну документацію .
4.9. На підставі внесених змін власник  приміщення  повинен у місячний термін звернутись до підприємств,  що надають відповідні послуги, для проведення перерахунку оплати  комунальних послуг з  утримання будинку і прибудинкової території  та опалення приміщень.

 
Міський   голова                                                            І.В.Сапожко

Додаток 1                                                                                                                                                   
До рішення  Броварської  міської ради  
від ___________ № _________   
                                                  
 
«_____» __________20___ р.                                                              м. Бровари                                                              

Акт
готовності  приміщення  до експлуатації
після проведення перепланування та/або переобладнання

Назва об’єкта  ________________________________________________________________
                       
Адреса об’єкта _______________________________________________________________
                        (згідно свідоцтва на право власності)
Замовник ____________________________________________________________________
                        (власник, наймач, орендар: ПІБ)
Роботи виконані на підставі рішення виконавчого комітету ______________________,
                                            (№, дата)
Проект розроблений___________________________________________________________
                    (назва проектної організації, № ліцензії, адреса, телефон)
Роботи виконував ____________________________________________________________
                    (назва генпідрядної організації, № ліцензії, адреса, телефон)
Перелік робіт, що виконані на об’єкті __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всі роботи по переплануванню та/або переобладнанню приміщення , виконані у відповідності до державних будівельних норм і правил, відповідають затвердженій проектній документації, не порушують умов експлуатації інженерного обладнання та несучих конструкцій житлового будинку в цілому. Виконані роботи не впливають на якість надання житлово-комунальних послуг власникам інших приміщень даного будинку.
Об’єкт має такі показники:          ______________________________________
                                                         ______________________________________
Вважати приміщення ___________________________________________ після
проведення перепланування та переобладнання готовим  до експлуатації.   
 
Замовник_____________________________________________________________________
(підпис, ПІБ)
Проектувальник__________________________________________________________
(підпис, ПІБ)
Генпідрядник  ________________________________________________________________
(підпис, ПІБ)
Балансоутримувач
( власник)ж/будинку       ___________________________________________________
(підпис, ПІБ)
ПОГОДЖЕНО:
__________________________________________________________________
             (назва органу)                                                 (дата)            (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові)
                                м.п.
_________________________________________________________________
             (назва органу)                                                 (дата)            (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові)
                                м.п.                                                 
Додаток 3
БРОВАРС БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку та збереження
зелених зон м. Бровари  на 2011 - 2015 роки

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про благоустрій населених пунктів України", з метою комплексного підходу до збереження та розвитку зелених насаджень, а також організації роботи по підтриманню їх належного санітарного стану, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації, Броварська міська  рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених зон м. Бровари на   2011-2015 рр. , що додається.
2. Управлінню житлово – комунального господарства Броварської міської ради щорічно вносити пропозиції про включення заходів  програми в проект бюджету на наступні роки окремим рядком.
3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити фінансування заходів  програми в межах бюджетних призначень на фінансовий рік.
4. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради   забезпечити організацію  проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизацію об'єктів зеленого господарства загального та спеціального користування.
5. Управлінню містобудування та архітектури в архітектурно-планувальних завданнях на проектування нових об'єктів будівництва передбачати благоустрій і озеленення прилеглої до об'єкту території.
6.  Дія цього рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах   м. Бровари, а також громадян.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   Голубовського Г.П.
                          .

Міський голова                                               І.В.Сапожко        


№                                   
від                                   
м. Бровари


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення  Броварської міської ради
від __________2011р №__________

Програма
розвитку та збереження зелених зон
м. Бровари на 2011 - 2015 роки
 
I.Загальні положення
Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини міської ради, виконавчого комітету, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста .  
Необхідність розроблення програми викликана відсутністю концепції розвитку зелених зон міста, хаотичністю розташування елементів та об'єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого негативного впливу на стан здоров'я людей .
Програма розроблена на виконання Законів України  "Про захист рослин",  "Про рослинний світ", "Про благоустрій населених пунктів" "Про карантин рослин"   "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про природно-заповідний фонд України",  "Про місцеве самоврядування в України", у відповідності Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України" від 24.12.2001 N 226 , Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006 р. N 105, «Правил благоустрою міста Бровари, затверджених Броварською міською радою 22.04.2010 № 14.98-82-05.
Програма є обов'язковою для виконання всіма установами, підприємствами,  організаціями  та  громадянами,  які   займаються проектуванням,   створенням об’єктів архітектури   та   утриманням   зелених насаджень, розташованих на території міста.
Програма передбачає реалізацію комплексу заходів з розвитку, збереження й поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення та гостей міста .

II. Мета програми
Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою м. Бровари, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування

III. Цілі та завдання Програми
Ціль Програми:
- збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень,   забезпечення   безпечних   умов   життєдіяльності населення, комплексний підхід до озеленення  з урахуванням природно-кліматичних умов.
Завдання програми:
-забезпечення максимального озеленення територій міста при оптимальному використанні бюджетних коштів;
-проведення інвентаризації та паспортизації існуючих зелених насаджень міста;
-оцінка стану міських зелених насаджень та розробка плану їх збереження та реконструкції на 2011-2015 роки;
-доведення якісних та кількісних показників об'єктів озеленення до рівня нормативних;
-відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на території міста;
- формування системи естетично привабливих ландшафтних комплексів, створення захисних озеленених територій в межах санітарно-захисної зони місць розташування об’єктів промисловості;
-визначення необхідних об'ємів робіт з поточного утримання та поточного ремонту зелених насаджень;
-укріплення матеріальної та технічної бази КП «Служба замовника», як базової організації для проведення робіт з озеленення міста;
-налагодження прогнозу розвитку шкідливих організмів та впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин, впровадження систем агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу рослин;
- пропагування в дитячих дошкільних закладах, серед учнівських, студентських колективів, мешканців міста важливості збереження та збільшення зелених насаджень на міській території, а також впливу зелених насаджень на покращення екологічної ситуації та на здоров'я людей;
-залучення мешканців міста до проведення акцій з озеленення міста.
IY. Шляхи реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечується органами місцевого самоврядування , комунальними підприємствами, установами, організаціями міста, юридичними особами та мешканцями міста Бровари. Управління житлово-комунального господарства разом з управлінням з питань містобудування та архітектури, управлінням фінансів забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів.
Підприємства, відповідальні за виконання конкретних заходів, розробляють кошторис та надають його в управління житлово-комунального господарства для формування бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий фінансовий рік.
З метою обліку існуючих зелених насаджень, згідно з абзацом 2 п.2.1. «Інструкції з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України», затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226, балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок проводять  інвентаризацію зелених насаджень
за власні кошти та надають копію паспорта зелених насаджень, розташованих на їх земельних ділянках, в управління житлово-комунального господарства для складання реєстру зелених насаджень.
Управління житлово-комунального управління щорічно уточнює цільові показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації Програми з урахуванням наданих коштів.

Y. Економічне забезпечення Програми
Фінансування виконання заходів Програми передбачається з таких джерел:
-Міський бюджет.
-Фонд охорони навколишнього природного середовища.
-Кошти підприємств, установ та організацій, кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок.
-Відновлювальна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.
-Спонсорські кошти.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбаченнях у бюджеті м. Бровари на відповідний рік за загальним та спеціальним фондами бюджету.

YI. Загальна характеристика зелених насаджень міста
За останній час у місті велике значення приділяється  озелененню та благоустрою територій. Кошти, які надаються з міського бюджету, не дозволяють виконувати роботи з утримання об'єктів благоустрою у повному обсязі. Старі за віком посадки дерев на вулицях міста знаходяться у аварійному стані: при дужих вітрах існує загроза їх падіння на будинки, дитячі майданчики, дороги, ЛЕП,  та інші споруди.
Окрім того, окремі види дерев (тополя канадська) які використовуються в озеленені, призводять  до росту алергічних захворювань у мешканців нашого міста.   Омолодження швидкоростучих дерев (як то - тополь) рекомендується проводити один раз на чотири роки. Щорічно проводити омолоджувальну обрізку крон дерев, обрізку чагарників, живоплоту. Частина дерев та чагарників щорічно гине від засухи та шкідників. Реконструкції потребують майже 40% усіх зелених насаджень, які ростуть у місті.
Одночасно з роботами, пов'язаними з поточним утриманням існуючих зелених насаджень, на міських територіях, необхідно проводити посадку нових дерев та чагарників, відновлювання квітників, створювати нові об'єкти озеленення: живоплоти, вазони, об'єкти вертикального озеленення.
Зелена зона міста представлена об'єктами загального користування -парки, сквери, загальною площею  45,3 га, а саме :
- 2 парки («Перемоги», розташованого в центрі міста; «Приозерного», розташованого в районі «Геологорозвідки» - приватної забудови частини міста), загальною площею     42,7 га;
-  4 сквери («Шевченка», розташованого на розі вулиць Київської та Кірова, «Слави» - по вул. Київській,  «Юність» - по вул. Короленка, по вул. Олімпійській – між будинкова територія будинків №№6-6а) загальною площею –   2,6 га., обмеженого користування (насадження на територіях об'єктів
громадського та іншого призначення), спеціального призначення (насадження вздовж вулиць та санітарно-захисні насадження).
Паркові зони є природною прикрасою міста і, водночас, це місця відпочинку мешканців міста. У подальшому зона зелених насаджень об'єднає всі функціональні зони міста. Крім того, озеленення санітарно-захисних зон, організація зелених проходів вздовж вулиць,  будуть створювати  своєрідний екологічний каркас міста. За останні роки значно збільшилась кількість та площа квітників на загальноміських територіях.
Найсуттєвішим фактором, що обмежує збільшення ефективності зелених насаджень, є недостатня площа зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням.
Для вирішення питань з комплексного озеленення міста, збереження та відновлення існуючих насаджень важливим є опрацювання ефективної політики стосовно об'єктів зеленого господарства.
З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій зелених зон м. Бровари , у тому числі парків, скверів, з визначенням меж усіх територій і винесенням їх в натуру.
Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає:
- визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;
- визначення кiлькостi дерев та чагарників за типами насаджень, видами рослин, віком, діаметром дерев та станом їхнього утримання;
- визначення вартості об’єкта загалом та його окремих ділянок;
- вчасне внесення змiн, якi вiдбулися в зелених насадженнях, у креслення, технiчнi паспорти.
У результатi проведення технічної iнвентаризацiї на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися такі документи:
- iнвентаризацiйний план;
- робочий щоденник облiку зелених насаджень;
- технічний паспорт об’єкта.
       
YII. Шляхи реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечується міською радою, виконавчим комітетом, комунальними підприємствами міста, іншими підприємствами, установами, організаціями та мешканцями міста Бровари. Управління житлово-комунального господарства разом з  управлінням  фінансів,  відділом земельних ресурсів, управлінням архітектури та містобудування забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільового та ефективного використання  бюджетних коштів. Координатором є управління житлово-комунального господарства. Броварської міської ради
                                                                   
YIII. Строки та етапи виконання програми
1 Догляд за існуючими зеленими зонами парків, центральних вулиць, на при будинкових територіях житлових будинків різних форм власності
Виконавці : балансоутримувачі  , власники , користувачі та орендарі  територій
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

2. Організація  проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об'єктів зеленого господарства в т.ч. загального та спеціального користування.
Виконавці : балансоутримувачі ,власники, користувачі та орендарі  земельних ділянок  ,  управління житлово-комунального  господарства    Броварської міської ради
Термін виконання: 2011 – 2012 роки

3. Проведення  заходів щодо захисту зелених насаджень від шкідливих організмів та впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин Впровадження системи агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу рослин (система заходів догляду за рослинами, система мінерального живлення рослин, використання мікроелементів), які сприяють подовженню життя рослин
Виконавці: управління житлово-комунального господарства    Броварської міської ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

4.Проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста -  «День довкілля», проведення двомісячника по благоустрою,щорічне проведення конкурсу на «Кращий санітарний стан будинків, вулиць та мікрорайонів міста », з визначенням найкращої озелененої території.
Виконавці:   Спеціальний відділ з питань благоустрою та зовнішнього дизайну міста, управління житлово- комунального господарства    Броварської міської ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

5.Організація і проведення систематичних обстежень території міста на виявлення прихованої та явної зараженості зеленої зони регульованими шкідливими організмами, а також локалізація та ліквідація їх вогнищ.
Виконавці: КП «Служба замовника», управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради, балансоутримувачі  , користувачі та орендарі  земельних ділянок
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

6. Використання в озелененні асортименту рослин з переважанням стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження, проведення вертикального озеленення малих архітектурних форм
Виконавці: КП «Служба замовника», управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

7. Проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць міста, реконструкція зеленої зони об’єктів, поточне утримання зеленої зони міста
Виконавці: КП «Служба замовника», управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

8. Встановлення меж парків і скверів міста, створення «Зеленої карти міста»
Виконавці: КП «Бровари-землеустрій», управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради);
Термін виконання: 2011 – 2012 роки

9. Здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об'єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель та  виконанням робіт по озелененню території у відповідності  з проектною документацією і забезпеченню передачі зелених насаджень на баланс  ради після проведення інвентаризації зелених насаджень.
Виконавці:  управління містобудування  та архітектури   Броварської міської ради,  управління житлово-  комунального господарства Броварської  міської   ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

10. Передбачити на  територіях  забудови мікрорайонів відведення земельних ділянок для  створення нових парків, ск верів відповідно до будівельних норм
Виконавці:  земельний відділ ,управління містобудування таархітектури Броварської міської ради, управління житлово-комунального господарства Броварської  міської  ради
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

11.  Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення екологічної освіти населення , проведення тематичних  екскурсійних  маршрутів, організація телевізійних програм
Виконавці: Управління освіти, відділ у справах сімї та молоді , громадські організації Термін виконання: 2011 – 2015 роки

12. Здійснення нагляду та контролю  сплати компенсаційної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню
Виконавці КП «Служба замовника», Спеціальний відділ з питань благоустрою та зовнішнього дизайну міста
Термін виконання: 2011 – 2015 роки

IХ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища, його естетичні та екологічні складові.
Розробка і впровадження концепції ландшафтно-архітектурних комплексів при створенні нових парків і скверів, озелененні житлових і промислових масивів надасть змогу відновити  функції зеленої зони і надасть місту неповторне обличчя.
 

Міський голова                                                           І.В.Сапожко        


Обновлено 22.08.2011 17:02
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт