Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Рішення міськвиконкому 11.10.2011 №508 Про внесення змін до пункту 2 рішення виконкому від 27.04.2007 року № 204 PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
17.10.2011 15:26

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
Рішення
від 11.10.2011    № 508
м. Бровари

Про внесення змін до пункту 2 рішення виконкому
від 27.04.2007 року № 204У зв’язку із набранням чинності Закону України від 02.06.2011 № 3460-І «Про безоплатну правову допомогу» та у зв’язку з кадровими змінами, керуючись ч. 1    ст. 59 Конституції України, ст. 38-1 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про звернення громадян”, виконавчий комітет Броварської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Внести зміни до пункту 2 рішення виконкому Броварської міської ради від 27.04.2007 року № 204 “Про створення правової громадської приймальні та затвердження Положення про правову громадську приймальню у відділі роботи із зверненнями громадян виконкому Броварської міської ради”, виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.
2.    Визнати такими, що втратили чинність:
рішення від 13.09.2010 №479 “Про внесення змін в додаток 1 до Положення про правову громадську приймальню у відділі роботи із зверненнями громадян виконкому Броварської міської ради, затвердженого рішенням виконкому Броварської міської ради від 27.04.2007 №204” та рішення від 26.10.2010 №573 “Про внесення змін в п.2 рішення виконкому від 13.09.2010 №479”.
3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.Міський голова                                                                                           І.В. Сапожко


Додаток
до рішення виконкому Броварської міської ради
від ___________ № ____


П О Л О Ж Е Н Н Я
про правову громадську приймальню
у відділі роботи із зверненнями громадян
Броварської міської ради

1.    Загальні положення

1.1. Правова громадська приймальня у відділі роботи із зверненнями громадян Броварської міської ради (далі – приймальня) створюється для надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги.
1.2. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами місцевого самоврядування, належної реалізації Конституції України, Законів України «Про звернення громадян» та «Про безоплатну правову допомогу».
1.3. Приймальня надає такі види правової допомоги:
- надання правової інформації;
- надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
- допомога особам, визначеним в п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в складанні документів процесуального характеру до 01 січня 2014 (відповідно до п. 6 Розділу VI Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
- допомога в оформленні заяв та документів, які подаються на розгляд комісій виконкому;
- надання консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.    Організація роботи

2.1.Роботу приймальні організовує головний спеціаліст з юридичного забезпечення відділу роботи із зверненнями громадян, який призначається розпорядженням міського голови.
2.2.Положення про правову громадську приймальню оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, а також вивішується в приміщенні, в якому розміщена приймальня, у місці, зручному для вільного огляду.
2.3.Реєстрація особистого прийому громадян здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації.
2.4.Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі, розв’язуються під час приймання у день їх звернення.
2.5.Несвоєчасний початок приймання громадян та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.
2.6.До роботи в приймальні можуть залучатися на договірних або громадських засадах фахівці в галузі права: адвокати, нотаріуси, працівники правоохоронних органів за їх згодою.
2.7.Методичну та практичну допомогу щодо діяльності приймальні надає виконавчий комітет Броварської міської ради.

3.    Права і обов’язки працівників приймальні

3.1.Для реалізації своїх завдань працівники приймальні мають право:
•    одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, установленого чинним законодавством;
•    при наданні допомоги у складанні документів процесуального характеру перевіряти приналежність особи до категорії осіб, визначених в п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб);
•    користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані виконкомом Броварської міської ради;
•    аргументовано відмовитись від надання правової допомоги, по яку звертається особа, якщо під час розгляду порушених нею питань, об’єктивно усвідомлює свою некомпетентність у наданні даного виду правової допомоги або якщо особа звертається з питанням, яке не належить до сфери відання виконавчого комітету Броварської міської ради;
•    на заохочення керівництвом виконкому працівників за сумлінне виконання своїх обов’язків.
Керуючий справами виконкому може залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.2.Працівники приймальні зобов’язані:
•    здійснювати приймання громадян у приміщеннях, визначених керівником
•    вести журнал реєстрації звернень громадян;
•    дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства, зокрема законодавства про звернення громадян;
•    не допускати порушень прав і свобод громадян;
•    приймати громадян та розглядати порушені ними питання;
•    консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи розв’язання питання;
•    дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
•    пояснювати особі причини неможливості вирішення питання відразу, під час прийому; у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання установлювати строк і порядок розгляду його звернення;
•    повідомляти керівників відповідних установ, за погодженням з керуючим справами виконкому? у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог чинного законодавства за встановленою формою;
•    не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час правової допомоги.

3.3.Працівники приймальні згідно із законодавством відповідальні:
•    за якість та повноту наданої правової допомоги;
•    за схоронність документів, які стосуються діяльності приймальні.


Керуючий справами виконкому                                   К.В.Кузнєцов
 

Обновлено 17.10.2011 15:27
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт