Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Рішення виконкому від 19.12.2011 № 681 "Про схвалення Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2012 - 2016 роки" PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
21.12.2011 06:24

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т
РІШЕННЯ
від 19.12.2011  № 681
м. Бровари

Про схвалення Програми розвитку фізичної   культури   і   спорту   в  м. Бровари   на  2012 - 2016  роки

 


Розглянувши проект Програми розвитку фізичної культури і спорту в    м. Бровари на 2012 - 2016 роки розроблений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 828-р від 31.08.2011 року «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та керуючись пп. 1) п.б. ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Броварської міської ради
В И Р І Ш И В :

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2007 – 2011 роки від 23.01.2007 р. № 13, взяти до відома (додаток 1).
2. Зняти з контролю Програму розвитку фізичної культури і спорту в     м. Бровари на 2007 - 2011 роки від 23.01.2007 р. № 13 у зв’язку з закінченням терміну її дії.
3. Схвалити Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2012 - 2016 роки (далі Програма), що додається.
4. Подати Програму для затвердження на сесії міської ради.
5. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити фінансування заходів Програми в межах бюджетних призначень на фінансовий рік (додаток 2).
6. Начальнику відділу фізичної культури і спорту здійснювати координацію діяльності по виконанню Програми.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.Міський голова                                            І.В. Сапожко


Програма
розвитку фізичної культури і спорту
в м. Бровари на 2012 - 2016 роки
м. Бровари
2011 рік

Загальні положення

В м. Бровари проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження  всіх складових її діяльності.
Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту ще не відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреб населення. Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості. Обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб веде до погіршення здоров’я населення міста з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо.  Це призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися.
Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях, середніх загальноосвітніх, професійно - технічних і вищих навчальних закладах. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської і студентської молоді в рухомій активності, що негативно позначилася на їх здоров’ї. З кожним роком збільшується кількість дітей віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи.   
Спостерігається згортання фізкультурно - оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері. Кількість осіб, що займається всіма видами фізкультурно - оздоровчої роботи на підприємствах, організаціях, установах складає всього 5 відсотків.  
Складна ситуація склалась щодо кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Нині тільки 1 трудовий колектив міста має штатного  спеціаліста, який проводить фізкультурно - оздоровчу роботу.
Одним із основних заходів, що поліпшує стан здоров’я запобігає захворюванням - є формування у населення свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Адже у структурі факторів, що формують здоров’я, на умови та спосіб  життя припадає майже 70 відсотків.
Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для:
•    залучення широких верст населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;
•    максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо – юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.Основними завданнями Програми є:

•    проведення фізкультурно - оздоровчої та спортивно - масової роботи в усіх навчальних закладах та у виробничій сфері;
•    впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно - спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих   особливостей та економічних факторів;
•    реформування організаційних основ фізкультурно - спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно - спортивних клубів;
•    збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної бази;
•    забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд міста, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячо - юнацьких спортивних шкіл, підтримки спорту ветеранів;
•    забезпечення передових позицій у спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху, піднесення авторитету держави і міста на міжнародній спортивній арені;
•    надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи осіб, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;
•    підвищення рівня нормативно - правового, кадрового, матеріально - технічного, фінансового, науково - методичного, медичного, інформаційного та організаційного забезпечення;
•    участь у міжнародній діяльності.

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

1. Фізичне виховання в дошкільних закладах, фізкультурно - оздоровча і спортивно - масова робота в закладах загальноосвітньої, професійно - технічної та вищої освіти.
2. Фізкультурно - оздоровча діяльність у виробничій сфері.
3. Фізкультурно - оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
4. Розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту.
5.  Система забезпечення напрямів розвитку фізичної культури і спорту включає кадрове, спортивно - технічне, фінансове, медичне, інформаційне, організаційне забезпечення та вдосконалення міжнародної діяльності.

Організація і контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності та контроль за виконанням міської Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки покладається на відділ фізичної культури і спорту Броварської міської ради.

Заходи

Фізичне виховання в дошкільних закладах, фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в закладах загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти.

1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання в усіх дошкільних закладах незалежно від відомчого підпорядкування, передбачивши у штатах посади фахівців з фізичної культури.

Управління освіти, відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

2. Створити при кожному дошкільному закладі спортивні майданчики та приміщення фізкультурно - оздоровчого призначення, провести їх благоустрій та обладнання.
Управління освіти, відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

3. Створити умови та забезпечити фізичне виховання і розвиток масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах в обсязі не менше 8 - 12 годин рухової активності на тиждень.

Управління освіти, відділ фізичної культури і
спорту

2012-2016 роки.

4. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у загальноосвітніх, професійно - технічних та вищих навчальних закладах.

Управління освіти, відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

5. Сприяти діяльності учнівським і студентським осередкам фізкультурно - спортивної спрямованості, пов’язані з розвитком фізичної культури і спорту в навчальних закладах.
Управління освіти, відділ фізичної культури і
спорту

2012-2016 роки.

6. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та проводити щорічну міську спартакіаду допризовної молоді.

Відділ фізичної культури і спорту, військкомат,
управління освіти

2012-2016 роки.   

7. З нагоди проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у загальноосвітніх школах міста проводити відкриті уроки із залученням кращих футболістів та діячів футболу міста Бровари.

Управління освіти, відділ фізичної культури
і спорту

2012 рік.

Фізкультурно - оздоровча діяльність у виробничій сфері

8. Сприяти утворенню та діяльності спортивних клубів у виробничій сфері.

Відділ фізичної культури і спорту, ФСТ
«Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

9. Підвищити ефективність загальної, професійно орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки у правоохоронних органах.

Відділ фізичної культури і спорту, Броварський міський відділ ГУ МВС України в Київській області

2012-2016 роки.

10. Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури.

Відділ фізичної культури і спорту, ФСТ
«Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

11. Сприяти включенню питань щодо оздоровлення працівників та членів їх сімей засобами фізичної культури до планів соціально - економічного розвитку міста та рекомендувати трудовим колективам включати такі питання до колективних договорів та тарифних угод.

Відділ фізичної культури і спорту, комітети
профспілок, ФСТ «Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

12. Передбачати у проекті міського бюджету фінансову допомогу міським радам фізкультурно - спортивних товариств  для організації спортивно - масових заходів у виробничій та соціальних сферах.

Відділ фізичної культури і спорту, фінансове управління

2012-2016 роки.

Фізкультурно - оздоровча та реабілітаційна робота
серед інвалідів

13. Сприяти організації утворення обласного філіалу «Інваспорт» в                м. Бровари.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2013 роки.

14. Надавати на пільгових умовах спортивні споруди для проведення фізкультурно - оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
соціального захисту населення

2012-2016 роки.

15. Організовувати щороку  міську спартакіаду «Повір у себе» серед дітей - інвалідів.
Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти

2012-2016 роки.

16. Розробити та запровадити систему проведення міських фізкультурно - оздоровчих та спортивно - масових заходів серед інвалідів різних нозологій.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2013 роки.

Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту

17. Забезпечити введення навчання усіх дітей основним елементам пріоритетних видів спорту шляхом  запровадження інноваційних форм співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо - юнацькими спортивними школами.
Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти

2012-2016    роки.

18. Регулярно проводити спеціалізовані заходи за участю видатних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту.
Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти

2012-2016    роки.

19. Розробити і внести пропозиції щодо визначення нормативів матеріально-технічного забезпечення роботи дитячо - юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти, управління економіки, управління  фінансів

2012-2013 роки.

20. Забезпечити збереження діючої мережі дитячо - юнацьких спортивних шкіл та  сприяти відкриттю  і функціонуванню нових  шкіл, їх відділень, філіалів.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти, ФСТ «Україна», «Спартак»

2012-2016    роки.

21. Налагодити співпрацю дитячо - юнацьких спортивних шкіл,   спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та спортивних клубів різних організаційно - правових форм з підготовки і відбору спортсменів.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти, ФСТ «Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

22. Організувати на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально - тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти, ФСТ «Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

23. Удосконалити навчально - спортивну роботу дитячо - юнацьких спортивних шкіл та систему підготовки і відбору юних спортсменів.  

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

24. Сприяти формуванню та функціонуванню системи спортивних клубів,
які належать до складу місцевих та регіональних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості.

Відділ фізичної культури і спорту

2012- 2016 роки.

25. Забезпечити створення належних умов для підготовки спортсменів міста – членів національних збірних команд до Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад, чемпіонатів світу та Європи,  надання їм та їх тренерам необхідної допомоги у вирішенні житлово-побутових та інших соціальних питань.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

26. Надавати стипендії кращим спортсменам м. Бровари, членам збірних команд України з видів спорту.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

27. Провести:

Міські спортивні ігри з олімпійських та не олімпійських видів спорту;

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

Міські юнацькі спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016  роки.

Міські  молодіжні спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Відділ фізичної культури і спорту

2014-2016 роки.

Міську Універсіаду серед студентів вищих навчальних закладів та забезпечити участь спортсменів міста у обласній Універсіаді.
Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти

2012-2016 роки.

Чемпіонати, кубки, першості міста, інші міські спортивні змагання з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

28. З нагоди проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу проводити міські змагання з футболу серед різних вікових категорій.

Відділ  фізичної  культури  і  спорту,  ФСТ
«Україна»,   «Спартак»

2012 рік.

29. Сприяти підготовці та участі спортсменів міста у обласних, всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах Європи, світу, інших офіційних міжнародних змаганнях та Всесвітніх іграх серед ветеранів спорту.

Відділ фізичної культури і спорту, ФСТ
«Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

30. Визначити перелік пріоритетних видів спорту, в яких спортсмени міста  спроможні досягти високих спортивних результатів на основних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях та створити необхідні умови для їх розвитку.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2013 роки.

31. Забезпечити підготовку та участь спортсменів і збірних команд міста на основних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях з олімпійських,  паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

Відділ фізичної культури і спорту, ФСТ
«Україна», «Спартак»

2012-2016 роки.

Система забезпечення напрямів розвитку фізичної культури і спорту

Кадрове забезпечення

32. Визначити потреби у кваліфікованих кадрах фізкультурно - спортивної галузі.

Відділ фізичної культури і спорту

2012 рік.
33. Запровадити систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту на місцевому рівні шляхом введення посад інструкторів з фізичної культури і спорту у виробничій сфері.
Відділ фізичної культури і спорту

2013 - 2014 роки.

Матеріально-технічне забезпечення

34. Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

35. Забезпечити ефективне збереження та використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, а також підтримку їх функціонування.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

36. Провести паспортизацію всіх спортивних споруд міста.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

37. Провести реконструкцію фізкультурно – оздоровчого закладу «Плавальний басейн «Купава»

Відділ фізичної культури і спорту, відділ
капітального будівництва

2012-2016 роки.

38. Збудувати 5 спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та провести реконструкцію діючих спортивних майданчиків.

Відділ фізичної культури і спорту, управління
освіти

2012-2016 роки.

39. Провести реконструкцію футбольного поля міського парку «Перемога».

Відділ фізичної культури і спорту, відділ
капітального будівництва
2012-2016 року.

40. Збудувати сектор для метань (диск, ядро).

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2013 роки.

41. Збудувати корт для великого тенісу.

Відділ фізичної культури і спорту, відділ
капітального будівництва

2013 рік.

42. Провести ремонт спортивних залів ЗОШ та пришкільних спортивних майданчиків.
Управління освіти

2012-2016 роки.

43. Провести реконструкцію плавального басейну «Лідер».

Управління освіти

2012-2016 роки.

44. Провести реконструкцію спорткомплексу «Світлотехнік».

Відділ фізичної культури і спорту, відділ
капітального будівництва

2014-2016 роки.

45. Вирішити питання про передачу спорткомплексу «Металург» у комунальну власність міста.
Управління комунальної власності, відділ
фізичної культури і спорту  

2012 рік.

Медичне забезпечення

46. Вивчити питання про відновлення роботи лікарсько - фізкультурного диспансеру, кабінетів спортивної медицини.

Центральна районна лікарня. Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

47. Забезпечити чітку організацію та високу якість медичного контролю за станом фізичного здоров’я спортсменів кандидатів у збірну команду України та області, у тому числі спортсменів - інвалідів.

Центральна районна лікарня

2012-2016 роки.

48. Забезпечити щорічно навчання та підвищення кваліфікації медичного персоналу лікарсько - фізкультурної служби міста.                

Центральна районна лікарня

2012-2016 роки.

Інформаційне забезпечення

49. Удосконалити систему інформування населення через засоби
масової інформації щодо позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності, як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно - оздоровчих занять.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

50. Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації інформацію про змагання з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та  неолімпійських видів спорту, пропагувати фізкультурно - спортивний і реабілітаційний  рух  серед інвалідів.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

51. Забезпечити реалізацію заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту у засобах масової інформації та через різні форми соціальної реклами.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

Міжнародна діяльність

52. Сприяти розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фізичної культури і спорту з іноземними державами з метою ефективного використання їх досвіду і можливостей.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

53. Проводити спортивні змагання з містами побратимами Польщі, Естонії, Росії, Білорусії, Франції, США, Мексики.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

Організаційне забезпечення

54. Проводити щорічно розширене засідання колегії відділу фізичної культури і спорту з метою забезпечення оцінки ходу виконання Програми.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

55. Забезпечити проведення щорічних міських оглядів - конкурсів:

на кращу організацію фізкультурно - оздоровчої та спортивної роботи серед дитячо - юнацьких спортивних шкіл.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.    

на кращу організацію фізкультурно - оздоровчої і спортивно - масової роботи за місцем проживання та масового відпочинку населення міста.

Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016 роки.

56. Проводити рейтингову оцінку спортсменів, тренерів, спортивних організацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.
Відділ фізичної культури і спорту

2012-2016    роки.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в міському бюджеті для виконання програм і заходів розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел незаборонених законодавством. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів. Потреба коштів згідно додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:
•    збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8 – 12 годин на тиждень;
•    підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до    30 хвилин щодня;
•    залучити до 20 відсотків дітей та молоді 6 – 23 років до занять у дитячо – юнацьких спортивних школах;
•    поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд України,  Київської області та м. Бровари;
•    поліпшити результати виступу збірних команд та окремих спортсменів м. Бровари в офіційних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
•    створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Керуючий справами виконкому                Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Броварської   міської   радиІнформація
про виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Бровари на 2007 – 2011 роки» від 23.01.2007 № 13

Міська «Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2007 – 2011 роки» прийнята рішенням Броварської міської ради від 23.01.2007    № 13 терміном дії з 2007 по 2011 роки.
Головною метою Програми було створення необхідних соціально – економічних, нормативно – правових, організаційно – технічних умов для розвитку галузі фізичної культури і спорту.
Програма здійснювалась за такими напрямками:
1. фізичне виховання в дошкільних закладах, фізкультурно – оздоровча і спортивно – масова робота в закладах загальноосвітньої, професійно – технічної та вищої освіти;
2. спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;
3. фізкультурно – оздоровча діяльність у виробничій сфері;
4. фізкультурно – оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;
5. розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту.
Усвідомлюючи, що здоров'я людини формується з моменту її народження, значна увага приділяється розвитку фізичної культури в дошкільних закладах. В 18 дошкільних закладах, що функціонують, проводяться заняття з фізичної культури, які відвідують понад 3,5 тисячі дітей. В 15 дошкільних закладах заняття проводять фахівці фізичного виховання, в 3 закладах – методисти. 18 дитсадків мають обладнанні спортивні кімнати, які придатні для занять фізичним  вихованням.  В  кожному  дитсадку  є  спортивний  майданчик. У всіх дошкільних закладах проводиться Державне тестування з фізичної підготовленості.
Велика увага в місті приділяється шкільним закладам. На протязі року проводяться спортивні ігри школярів з 13 – ти видів спорту, спартакіада допризовної та призивної молоді. У всіх загальноосвітніх школах є спортивні зали. В навчальних закладах проводяться спортивні змагання «Зміна», «Шкіряний м’яч», «Старти надій». Можна відзначити спортивно – масову роботу в спеціалізованій школі № 5. Наявність 2 спортивних залів, тренажерного залу, оздоровчого центру, спортивно – гімнастичного майданчика та самовіддача викладачів дозволяє втілювати нові форми навчання. На протязі року проводяться ряд спортивних змагань на які запрошуються представники шкіл інших міст та районів. Введено третій урок фізичного виховання в початкових класах загальноосвітніх шкіл міста.
Щорічно проводиться Універсіада серед вищих навчальних закладів міста з 10 видів  спорту, участь  в  якій  крім  ВУЗів  брала і команда професійного ліцею.

Можна відзначити економіко – технологічний університет, який має прекрасну спортивну базу: спортзал 36 х 18 м, тренажерний зал, зал для гімнастики. На кафедрі фізичного виховання працюють досвідчені викладачі. Команда економіко – технологічного університету є постійним переможцем міських заходів.
Укладена угода про співпрацю та розроблений спільний план спортивно – масових заходів відділу фізичної культури і спорту та міською радою фізкультурно – спортивного товариства «Україна». У структурі міської ради спортивного товариства «Україна» 17 колективів фізичної культури промислових підприємств та установ. В них працює 1 штатний інструктор фізкультури та         8 тренерів на громадських засадах. До занять фізичною культурою та спортом регулярно залучається біля 1700 працівників. Щорічно відділ фізичної культури і спорту разом з міським спортивним товариством «Україна» проводить спартакіаду «Здоров'я» з 9 видів спорту, на старти якої виходять понад тисячу працівників виробничих колективі міста.
На протязі багатьох років в м. Бровари працюють фізкультурно – оздоровчі клуби «Крок», «Еллада», в яких покращують свій фізичний та емоційний стан багато ветеранів війни та праці.
Відділом проводяться традиційні легкоатлетичні пробіги «Фукуока», «Каторга», «Осінній лист», «Пролісок», «Кільце пам’яті», «Різдвяні старти». На ці змагання приїжджають любителі бігу різних вікових категорій з усіх куточків України.
Велика увага в м. Бровари приділяється спортивній роботі серед інвалідів. На базі легкоатлетичного манежу, плавальних басейнів, шахового клубу працюють секції з плавання, шахів, шашок, легкої атлетики, настільного тенісу, міні – футболу  серед  інвалідів  різних  нозологій.  Всього  охоплено  105 чоловік,
працюють 6 тренерів – викладачів. Відділ фізичної культури і спорту постійно надає кошти для участі спортсменів – інвалідів в обласних та Всеукраїнських змаганнях, регулярно проводяться міські спортивно – масові заходи серед інвалідів. Василь Ліщинський – чемпіон Паралімпійських Ігор, Іван Пишняк – призер міжнародних змагань з лижних перегонів, чемпіон України.  
Під постійною увагою перебуває кадрова робота. Місто володіє потужним кадровим потенціалом. Працює 108 тренерів – викладачів. З них 15 Заслужені тренери України, 26 мають вищу категорію.
Значна увага приділяється питанню пропаганди і агітації фізичної культури і спорту. Через засоби масової інформації висвітлюються всі спортивні здобутки міста. Календар спортивно – масових заходів доводиться до всіх колективів та організацій міста. За допомогою засобів масової інформації, афіш населення       м. Бровари отримує інформацію про спортивно – масові заходи, які проводяться в місті.
В м. Бровари працюють Київська обласна школа вищої спортивної майстерності, Броварське вище училище фізичної культури, ДЮСШ управління освіти, ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту, фізкультурне спортивне товариство «Україна», дитячий футбольний клуб «Каскад», дитячий спортивний клуб кіокушинкай – карате «Тайфу».  
В місті проводяться чемпіонати, першості, Кубки міста з футболу, міні – футболу, боксу, плавання, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, лижних гонок, УШУ та інших видів, спортивні ігри школярів, Універсіада, спартакіада «Здоров'я», комплексні спортивні заходи присвячені визначним датам нашої Держави, в яких беруть участь жителі та гості міста всіх вікових категорій.
За  період  дії  Програми – в м. Бровари  присвоєно  звання  Заслужений майстер спорту України – 5, майстер спорту міжнародного класу – 10, майстри спорту – 70, кандидати у майстри спорту – 250, першорозрядників – 575, понад 350 спортсменів масових розрядів.
Спортсмени м. Бровари успішно виступають у міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях. 11 представників м. Бровари виступили  на  Олімпійських  Іграх  у  Пекіні. Віктор Кузнєцов вийшов до фіналу у стрибках (потрійним). На Паралімпійських Іграх Василь Ліщинський став переможцем у метанні диску та третім у штовханні ядра. На зимових Олімпійських Іграх, що проходили у Ванкувері представляли Бровари лижниця Валентина Шевченко та саночниця Олена Лудан. Каріна станкова зайняла II місце у змаганнях з вільної боротьби на I – их Юнацьких Олімпійських Іграх у Сінгапурі. Віктор Кузнєцов був другим на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в потрійному стрибку. На протязі багатьох років гандбольна команда «Будівельник» була призером чемпіонатів України, успішно грала в єврокубках. З перемогами повертались з чемпіонатів області: легкоатлети, плавці, боксери, шахісти, гандболісти та представники інших видів спорту.
Успішно розвиваються неолімпійські види спорту. Особливо слід відзначити відділення УШУ ДЮСШ відділу фізичної культури і спорту, де під керівництвом Заслуженого тренера України Чуканова Олега Валерійовича досягнуті наступні результати на чемпіонаті світу:                                                    Коваль Андрій    - I місце;
Носач Олексій    - I місце;
Шкут Альона    - II місце;
Коваль Тетяна    - III місце.
Переможцями та призерами чемпіонату Європи стали: Коваль Андрій, Носач Олексій, Шкут Альона, Колесніков Дмитро, Присяжнюк Владислав, Темна Людмила, Василенко Олексій. Всі вище названі спортсмени є чемпіонами України з УШУ.
Наслідком  виконання  Програми  є  зменшення  кількості  учнів  та студентів до 3 % віднесених до спеціальних медичних груп, збільшення до 21% учнів, які займаються у дитячо – юнацьких спортивних школах міста, збільшення до 13,5 % населення міста, які займаються всіма видами фізкультурно – оздоровчої роботи. Програма виконана у повному обсязі.
Начальник відділу                                Д.А. Рожков

 

 

 

 
Додаток 2


 

до рішення виконавчого комітету

 

Броварської  міської  ради

 


 

Кошторис витрат на фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 2012 – 2016 роки.


Програми

Термін виконання

2012

2013

2014

2015

20162

3

4

5

6

7

8


Всього із міського бюджету:


тис. грн.

2012-2016 роки


Проведення спортивно - масових заходів в м. Бровари, підготовка та участь спортсменів             м. Бровари в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, забезпечення спортивним обладнанням, інвентарем та атрибутикою.


Показники виконання:

 

 

 

 

 


тис. грн.

872,2

1050,00

1100,00

1200,00

1300,00


кількість заходів, од.

120

125

130

140

150


кількість учасників всього, чол.

 

7000

7200

8000

8500

8800


середня вартість послуги, грн.

 

7,30

8,4

8,5

8,6

8,7


 

 

 

 

 

 

 


ВСЬОГО (тис. грн.):

872,2

1050,00

1100,00

1200,00

1300,00


Керуючий справами виконкому

К.В. Кузнєцов

 


Обновлено 21.12.2011 06:27
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт