Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Розпорядження міського голови від 20.12.2011 року № 356, "Про внесення змін до п.3 розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 07.12.2010 року № 299 «Про створення міської молодіжної громадської ради при міському голові» " PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
22.12.2011 14:16

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від  20.12.2011 року № 356
м. Бровари

Про внесення змін до п.3 розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради  від 07.12.2010 року № 299  «Про створення міської молодіжної громадської ради при міському голові»

 У зв’язку з персональними змінами, які відбулися у складі міської молодіжної ради при міському голові, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :


1.    Внести зміни у п.3 розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 07.12.2010 року № 299 «Про створення міської молодіжної ради при міському голові», затвердивши в новій редакції склад Броварської міської громадської ради при міському голові згідно з додатком .
2.    Визнати таким, що втратив чинність п. 3 розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 07.12.2010 року № 299 «Про створення міської молодіжної громадської ради при міському голові».
3.    Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.


Міський голова                   (підпис)                                               І.В. Сапожко
Додаток
До розпорядження міського голови
від 20.12.2011 року № 356

СКЛАД
міської молодіжної громадської ради
при міському голові

Семенюк Олена Валеріївна    – секретар  Броварської  міської  ради, голова ради
Русанов Владислав Олегович        - начальник спеціального відділу
Броварської міської ради, заступник голови ради

Ліньова Юлія Валентинівна    – президент учнівського самоврядування СЗОШ № 7 - секретар ради  

Члени ради:

1.    Воїнов Максим Миколайович         голова МГО «Я не байдужий»,

2.    Лещенко Валерія Сергіївна            - президент учнівського
самоврядування БЗОШ №5

3.    Матейко Дмитро Сергійович                - учень БЗОШ №6

4.    Петренко Вікторія Юріївна                        - заступник голови учнівського
самоврядування  БЗОШ №5

5.    Рожков Дмитро Анатолійович          – начальник відділу фізичної
культури та спорту Броварської
міської ради

6.    Ронський Артем Володимирович         –  заступник голови МГО «Наголос»,

7.    Рубаненко Ігор Іванович                             – соціальний    педагог    Броварського  
вищого училища фізичної культури
8.    Соболь Віталій Володимирович        – студент ІV курсу Приватного
вищого навчального закладу
«Економіко-технологічний університет»

9.    Сясько Ірина Володимирівна                      – президент учнівського самоврядування
БЗОШ №2

10.    Туюшева Наталія Едуардівна           - прем»єр-міністр учнівського
самоврядування БЗОШ №10

11.    Чеховський Роман Якович                      – студент ІІІ курсу Броварського коледжу
Відкритого міжнародного університету         
розвитку людини «Україна»

12.    Шінчук Катерина Валеріївна                 - студентка V курсу КНПКІМ
13.    Яхно Анна Дмитрівна                            – голова міської  МГО «Союз молоді
регіонів України»


Керуючий справами виконкому                   (підпис)                                         К.В. КузнєцовДодаток 1
До розпорядження міського голови
від __   07.12.2010______№_299__


ПОЛОЖЕННЯ
про міську молодіжну громадську раду
при міському голові

1. Броварська міська молодіжна громадська рада при міському голові (далі – міська молодіжна громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики.

2. У своїй діяльності міська молодіжна громадська рада керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями міської молодіжної громадської ради є:
-  сприяння реалізації молодими  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами;
- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови;

4. Міська молодіжна громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
а) готує і подає міському голові пропозиції щодо проведення консультації з громадськістю;
б)  подає міському голові пропозиції щодо строків проведення громадських обговорень;
в) розробляє та подає на розгляд міському голові пропозиції щодо плану проведення консультацій з громадськістю за зазначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
г) здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;
ґ) опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і  зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх в установленому порядку міському голові;
д) систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
5. Міська молодіжна громадська рада з метою виконання покладних на неї завдань має право в установленому порядку:
- отримувати від структурних підрозділів міської ради  інформацію, необхідну для своєї роботи;
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи міської молодіжної громадської ради;
- залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
- організовувати та проводити конференції, збори, засідання.

6. До складу міської молодіжної громадської ради входять представники молоді із числа міських молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів вищих навчальних закладів та інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та активної молоді.

7. Міську молодіжну громадську раду очолює голова, який обирається на засіданні членами міської молодіжної громадської ради з їх числа строком на один рік.
Голова міської молодіжної громадської ради має заступників, які обираються з числа членів міської молодіжної громадської ради за його поданням.
Міська молодіжна громадська рада складається з комісій, які працюють зокрема з таких питань:
-    культури та дозвілля;
-    розвитку студентського самоврядування;
-    фізичної культури та спорту;
-    охорони здоров’я та екології;
-    волонтерського руху;
-    фінансового забезпечення;
-    партнерства та міжнародних відносин;
-    інформації та зв’язків з громадськістю.

8. Голова міської молодіжної громадської ради:
- організовує діяльність міської молодіжної громадської ради;
- скликає та організовує підготовку засідання міської молодіжної громадської ради;
- підписує документи від імені міської молодіжної громадської ради;
- представляє міську молодіжну громадську раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

9. Міська молодіжна громадська рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи міської молодіжної громадської ради  є засідання, які проводяться в міру потреб, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання міської молодіжної громадської ради є правомочним якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
У засіданнях міської молодіжної громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Голова та члени міської молодіжної громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

10. Рішення міської молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення міської молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер.

11. Забезпечення міської молодіжної громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов роботи ради та проведення її засідань здійснює міський голова.


Заступник міського голови –                                  
виконуюча обов’язки керуючого
справами виконкому                                   (підпис)                 Л.М. Виноградова

Обновлено 22.12.2011 14:42
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт