Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Рішення міськвиконкому 28.12.2011 “Про нову редакцію розподілу функціональних повноважень між міським головою, його заступниками і керуючим справами виконкому” PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
30.12.2011 06:48

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від   28.12.2011  № 691
м. Бровари

“Про нову редакцію розподілу функціональних
повноважень між міським головою, його заступниками і керуючим
справами виконкому”


У зв’язку зі змінами назв установ, відділів та кадровими змінами Броварської міської ради та її виконавчого комітету, а також з метою забезпечення здійснення виконавчим комітетом своїх повноважень та керуючись ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Викласти та затвердити у новій редакції розподіл функціональних повноважень між міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому, згідно з додатком.
2. Встановити такий порядок взаємозаміни на час тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо).
Сапожка І.В.            заміняє        Андрєєв В.О
Андрєєва В.О                  заміняє        Голубовський Г.П.
Голубовського Г.П.        заміняє        Андрєєв В.О
Виноградову Л.М.        заміняє        Кузнєцов К.В.
Кузнєцова К.В.            заміняє        Виноградова Л.М.
3. У разі тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) Кузнєцова К.В. та Виноградової Л.М. одночасно – заміняє       Голубовський Г.П.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому від   14.12.2010 № 688 “Про нову редакцію розподілу функціональних  повноважень між міським головою, його заступниками і керуючим справами виконкому".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.    


Міський голова                                                                  І.В.Сапожко

Додаток
до рішення виконкому
від 28.12.2011  №691


Р О З П О Д І Л
функціональних повноважень між міським головою,
його заступниками і керуючим справами виконкому

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

Міський голова відповідно до вимог Конституції України, законів України очолює міську раду та її виконавчий комітет, організовує та координує їх діяльність.
Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, про кількісний і персональний склад виконавчого комітету.
Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату виконавчого комітету та міської ради.
Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях.
Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, здійснює розроблення проектів нормативно - правових актів, проводить експертизи таких актів.

Призначає на посади та звільняє з посад:

    працівників апарату міської ради та виконкому, відділів та управлінь виконкому;

    керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Бровари, відповідно до вимог чинного законодавства.

Є розпорядником бюджетних коштів.
Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами і іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами і установами, незалежно від форм власності, громадянами, як в Україні, так за її межами.
Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.
В межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України видає  розпорядження.
Визначає основні напрями здійснення в місті державної кадрової політики.
Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя міста, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудові демократичної правової держави.


Очолює:

    цивільний захист (цивільну оборону) міста;
    інвестиційну раду міста;
    комісію з питань захисту прав дитини.

Спрямовує мобілізаційну роботу в місті.
Координує діяльність відповідних органів, які забезпечують охорону громадського порядку та боротьбу із злочинністю в місті.
Затверджує календарний план роботи Броварської міської ради та відділів і управлінь апарату міської ради.
Координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.
        Керує роботою по формуванню кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, підприємств комунальної власності територіальної громади міста.

Безпосередньо підпорядковується:


    фінансове управління;

    юридичний відділ;

    відділ бухгалтерського обліку;

    відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб;

    відділ ведення Державного реєстру виборців;
    державний адміністратор;
    головний спеціаліст мобілізаційної та оборонної роботи;
    спеціальний відділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста;


Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:


    правоохоронними органами;

    об’єднаною державною податковою інспекцією;

    Броварським відділенням Державного казначейства;

    контрольно-ревізійним відділом м. Бровари і району;

    військовими формуваннями;

    об’єднаним міським військовим комісаріатом;

    управлінням ГУ МНС України в Київській області;

    засобами масової інформації, засновниками яких виступає міська рада.

ЗАГАЛЬНІ  ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ПОВНОВАЖЕННЯ
ЗАСТУПНИКІВ  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

Кожен із заступників міського голови:

1. Забезпечує виконання положень Конституції України законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, Облдержадміністрації, здійснення повноважень виконкому у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних відділів, управлінь, інших підрозділів міської ради, а також організацій, установ і підприємств щодо:

    підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;     

    контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку міста у відповідних сферах;

    виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, міського голови;

    підготовки засідань виконкому;

    розроблення проектів розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

    вирішення питань діяльності окремих відділів, управлінь, інших підрозділів міської ради відповідно до розподілу повноважень.

2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції з питань:

    що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету;

    ініційованих виконавчими органами міської ради, відділами, управліннями виконкому, підприємствами та організаціями міста.

3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень, рішень та інших документів, вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів та візує їх.

4. Дає доручення відділам, управлінням, іншим підрозділам та службам в межах своїх повноважень.

5. Здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

6. Сприяє роботі відповідних об’єднань громадян.

7. Вносить міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних підрозділів, установ, підприємств та організацій, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з розподілом обов’язків.

8. Здійснює керівництво відповідними комісіями, радами, іншими колегіальними органами.

9. Погоджує структуру, штатний розпис, відділів, управлінь, інших підрозділів згідно з розподілом повноважень.

10. Затверджує плани роботи відділів, управлінь, інших підрозділів згідно з розподілом повноважень.

11. Має інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами.  

12. Заступники міського голови, керуючий справами виконкому безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно - правових актів, проводять експертизи таких актів.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ
АНДРЄЄВ В.О.

Сприяє відповідно до законодавства у здійсненні реалізації повноважень виконкому у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку міста, здійснення державної економічної політики, сприяння розвитку в місті промисловості, будівництва, транспорту, зовнішніх економічних зв’язків, торгівлі, побутового  обслуговування, виробництва товарів народного споживання, наповнення державного та місцевого бюджетів, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, дотримання податкового  законодавства, приватизації та оренди комунального майна, охорони навколишнього природного середовища, земельних відносин, ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.
Забезпечує впровадження містобудівної політики міської ради, координує питання комплексної забудови міста, сприяє, відповідно до законодавства, здійсненню державного архітектурно-будівельного контролю за  додержанням будівельних норм відповідно до діючого законодавства.
Контролює хід приватизації житла.
Координує роботу щодо охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.
Візує проекти рішень міської ради виконкому, розпорядження міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

Безпосередньо підпорядковується:
    управління економіки;
    земельний відділ;
    тендерний комітет виконавчого комітету Броварської міської ради;
    управління комунальної власності;
    управління містобудування та архітектури;
    відділ капітального будівництва;
    головний спеціаліст з питань безпеки праці та безпечної життєдіяльності населення.

Спрямовує і контролює діяльність:
    комунального підприємства  Броварської міської ради “Бровари землеустрій ”;
    комунального підприємства  Броварської міської ради “Бровари-інвестбуд ”;
    комунального підприємства Броварської міської ради „Броварське бюро технічної інвентаризації ”;
    аптечних установ комунальних форм власності.

Координує взаємодію з:
    міськрайонним базовим центром зайнятості населення;
    міським відділом статистики;
    відділом земельних ресурсів;
    державним управлінням охорони навколишнього природного  середовища у Київській області;
    кадастровим бюро “Константа”;
    промисловими підприємствами міста і підприємницькими структурами;
    будівельними організаціями.

Керує роботою:
    координаційної ради з питань розвитку підприємства та малого бізнесу;
    комісії з питань благоустрою та розташування малих архітектурних форм у місті;
    комісії по вибору та обстеженню в натурі земельних ділянок, які рекомендовані для розташування об’єктів будівництва в м. Бровари;
    комісії по контролю за здійсненням операцій з металобрухтом;
    комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
    комісії по контролю за дотриманням правил перевезень пасажирів транспортом;
    атестаційної та конкурсної комісії;
    комісії по обстеженню земельних ділянок під  розміщення об’єктів будівництва, передачі і придбання земельних ділянок у власність та надання земель у користування, в тому числі в тимчасове користування на умовах оренди;
    комісії з питань здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування;
    погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та інших питань, пов’язаних з розмежуванням земельних ділянок;
    ради з питань безпеки життєдіяльності населення.
    державної приймальної комісії по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів житлового та виробничого  призначення;
    державної технічної приймальної комісії по  прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів індивідуального житлового фонду;
    комісії по оренді об’єктів комунальної власності;
    постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав громадян м. Бровари.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ГОЛУБОВСЬКИЙ Г.П.

Організовує роботу з розроблення та реалізації повноважень виконкому у галузях житлово-комунального господарства, газифікації, паливно-енергетичному комплексі, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, розвитку мережі доріг їх утримання з розроблення та реалізації програм перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, заходів з цивільної оборони у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Візує проекти рішень міської ради, виконкому, розпорядження міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Координує діяльність виконавчих органів міської ради:
    з питань паливно-енергетичного  комплексу;
    житлово-комунального господарства та дотримання житлового законодавства.


Безпосередньо підпорядковується:
    відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
    управління житлово-комунального господарства.

Спрямовує і контролює діяльність:
    комунального підприємства Броварської міської ради  “Броваритепловодоенергія”;
    комунального підприємства Броварської міської ради “Служба замовника”;
    Спеціалізованого комунального підприємства Броварської міської ради „Броварська ритуальна служба”.

Координує взаємодію з:
    Броварською філією по експлуатації газового господарства ПАТ “Київоблгаз”;
    Броварського районного підрозділу ПАТ „АЕС Київобленерго”;
    центром електрозв’язку № 1 Київської обласної дирекції ПАТ “Укртелеком”;
    відділенням ДАІ Броварського МВ (по обслуговування міста Бровари та Броварськогорайону) ГУ МВС в Київській області


Керує роботою:
    адміністративної комісії;
    комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають знесенню;
    робочої групи з питань координаційної роботи щодо реалізації міської програми водоканалізаційного господарства та забезпечення якісною питною водою;
    комісії безхозного майна;
    координаційною радою з питань безпеки дорожнього руху;
    міжвідомчої комісії з питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання (ЦО і ГВП) та питань переобладнання і перепланування житлових будинків, приміщень та споруд;
    комісії з питань реалізації цінової політики у житлово - комунальному господарстві та міському комунальному транспорті;
    комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків, квартир, інвалідів війни, членів сімей загиблих, військовослужбовців та прирівняних до них осіб за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів місцевого бюджету.
    комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Броварської міської ради;
    наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВИНОГРАДОВА Л.М.

Забезпечення реалізації повноважень виконкому в галузі науки, освіти, культури, фізкультури і спорту, сім’ї, молоді, охорони здоров’я, соціального захисту населення, в тому числі від наслідків аварії на ЧАЕС, реалізації державної політики щодо міжнаціональних міжконфесійних відносин, поновлення прав реабілітованих, виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей. Координує роботу щодо сприяння підготовки молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову і альтернативну (невійськову) службу відповідно до законодавства.
Координує діяльність виконавчих органів міської ради з гуманітарних і соціальних питань.
Вносить на розгляд міського голови подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підпорядкованих підрозділів, організацій та установ.
Візує проекти рішень міської ради, виконкому, розпорядження міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Безпосередньо підпорядковується:
    відділ з житлових питань;
    управління освіти;
    управління праці та соціального захисту населення;
    відділ культури;
    відділ у справах сім’ї та молоді;
    відділ фізичної культури і спорту;
    служба у справах дітей;
    спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

Координує взаємодію з:
    управлінням Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі;
    закладами охорони здоров’я;
    Державним закладом «Броварська санітарно-епідеміологічна станція  МОЗ України».

Керує роботою:
    комісії з питань дотримання чинного законодавства про мови в Україні;
    комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
    призовної комісії;
    координаційної ради у справах дітей;
    опікунської ради;
    координаційної ради з питань профілактики та боротьби з наркоманією;
    координаційно-методичної ради з правової освіти населення;
    комісії з питань поновлення прав реабілітованих та у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;
    координаційної ради у справах ветеранів;
    робочої групи з питань надання матеріальної допомоги;
    комісія з питань надання субсидій;
    комісії з житлових питань.

Спрямовує і контролює діяльність:
    комунального підприємства Броварської міської ради  “Оздоровчо-реабілітаційний центр;
    комунального підприємства Броварської міської ради  Фізкультурно-оздоровчого закладу «Плавальний басейн «Купава».

Координує роботу:
    комісії по приписці громадян до призовної дільниці;
    комісії з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни.


КЕРУЮЧИЙ  СПРАВАМИ  ВИКОНКОМУ
КУЗНЄЦОВ К.В.

Забезпечення додержання Конституції України, впровадження її положень, організаційної та кадрової діяльності виконкому, організації роботи апарату виконкому, матеріально-технічного забезпечення діяльності виконкому міської ради, взаємодії між виконкомом та об’єднаннями громадян, зв’язків із засобами масової інформації, дотримання вимог Закону України “Про державну службу”, планів роботи з кадрами, підготовки проектів документів, що регламентують роботу виконкому та його відділів, управлінь, інших підрозділів, пропозицій щодо структури та чисельності відділів, управлінь, інших підрозділів виконкому, перспективних та поточних планів роботи виконкому, планів підготовки, перепідготовки кадрів та їх навчання.  Безпосередньо підпорядковується міському голові.
Вносить міському голові подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників відділів апарату виконкому.
Візує проекти рішень виконкому та розпоряджень міського голови. Сприяє у межах повноважень виконкому реалізації гарантованого громадянам права на свободу совісті, створенню віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії.
Взаємодіє з засобами масової інформації, сприяє їх діяльності.
Координує роботу щодо розгляду звернень громадян у виконкомі, перевірки їх стану, відповідно до законодавства, на підприємствах, в установах та організаціях міста.
Здійснює розроблення проектів нормативно - правових актів, проводить експертизи таких актів.
Здійснює організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконкому.
Координує роботу виконкому з питань роботи з кадрами.

Безпосередньо підпорядковуються:

     відділ організаційної та кадрової роботи;
    загальний відділ;
    архівний відділ;
    адміністративно-господарський відділ;
    відділ роботи із зверненнями громадян.

Координує взаємодію з:

    центром поштового зв’язку № 9 обласної дирекції УДППЗ “Укрпошта”.

Керує роботою:

    комісії по списанню обладнання, інвентарю та іншого майна з балансу виконкому.
Керуючий справами виконкому                К.В. Кузнєцов

 

Обновлено 30.12.2011 06:49
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт