Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту
Рішення міськради від 29.12.2011 № 503-17-06 "Про затвердження Програми діяльності тафінансової підтримки Комунального підприємства редакції газети “Нове життя” у 2012 році" PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
10.01.2012 07:36

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності тафінансової підтримки Комунального підприємства редакції газети “Нове життя” у 2012 році

 

Розглянувши подання Комунального підприємства редакції газети “Нове життя” від 12.12.2011р. №158  відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 5 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в України засобами масової інформації”,  ст. 3, 4 Закону України “Про підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, п. “22” ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради та постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму  діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства редакції газети “Нове життя” у 2012 році (далі – Програма), додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому К.В. Кузнєцова.


Міський голова      І.В. Сапожко

 м. Бровари
від 29.12.2011
№ 503-17-06

 

Затверджено рішенням
Броварської міської ради
від 29.12.2011 № 503-17-06

 

П р о г р а м а

діяльності та фінансової підтримки
комунального підприємства редакції газети
“Нове життя” на 2012 рік

 Бровари
2011 рік

 

-2-
1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки КП редакції газети “Нове життя (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.
Необхідність формування цієї Програми обумовлюється тим, що згідно з редакційним Статутом співзасновниками газети є Броварська міська і районна ради, Броварська районна державна адміністрація, міська рада та колектив КП редакції газети “Нове життя”. Редакція є юридичною особою і здійснює свою виробничо-господарську діяльність в умовах дотації Співзасновниками. Редакція має своє майно, самостійний баланс, розрахунковий рахунок. Редакція має право від свого імені укладати договори, набувати майнових прав і нести по них зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражі.
Редакція відповідає по всіх зобов’язаннях належним їй майном.
Редакція керується у своїй відповідальності існуючим законодавством і статутом.

2. Пріоритетні завдання діяльності редакції:

– розповсюдження правдивої, об’єктивної інформації про політичне, економічне, соціальне, духовне, екологічне життя міста і району;
– інформування про рішення і діяльність міської і районної рад, Броварської районної державної адміністрації;
– висвітлення діяльності громадських, профспілкових організацій, трудових колективів;
– утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей;
– захист конституційних прав та законних інтересів громадян;
– втілення в життя активної соціальної політики, орієнтованої на людину;
– надання можливості для широкого обміну думками і дискусій з приводу різних проблем;
– духовне та національне відродження;
– збереження і використання пам’яток історії та культури, об’єктивне відображення фактів і подій нашої історії.
Редакція реалізує програму своєї діяльності на основі професійної самостійності. Втручання у внутрішню редакційну роботу з боку інших організацій не допускається.

Для реалізації програми Редакція також:

– визначає на договірній основі виробничі, фінансові взаємовідносини із Співзасновниками і видавцем;
– вступає в договірні відносини з розповсюджувачем газети;
– здійснює інші угоди, передбачені чинним законодавством;


-3-
-  виконує будь-які види виробничо-господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству і меті діяльності редакції.
Для забезпечення діяльності редакції створюється Статутний фонд. Він складається з основних засобів виробництва, інших цінностей, що є на балансі редакції.
Джерела фінансування програми:

– прибутки, одержані від випуску газети, публікацій реклами, оголошень та інших видів господарської діяльності;
– дотації із бюджету та коштів Співзасновників;
– інші джерела, не заборонені законодавством;
– планування по програмі діяльності у розрахунку до прописаних сум (згідно з додатком 1).

Редакція зобов’язується:

– запровадити на сторінках КП редакції газети “Нове життя” спеціальні рубрики, під якими систематично, всебічно і об’єктивно висвітлювати діяльність органу місцевого самоврядування - міської ради. У відповідності із Законом України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” такі матеріали не повинні перевищувати обсяг 20% площі номера (ст. 23 Закону);
– готувати спеціальні звіти про важливі події в житті міста, висвітлювати поточну діяльність міської ради, їх структурних підрозділів, а також публікувати вітання, оголошення, співчуття;
– друкувати офіційні документи, які підлягають оприлюдненню;
– публікувати виступи депутатів, державних службовців та інших посадових осіб.

Вартість реалізації Програми та джерела фінансування

Показники вартості здійснення комплексу заходів, передбачених Програмою, базуються на цінах на 01.01.2012 року.
У цілому виконання завдань Програми потребує орієнтовно 803,0 тисячі гривень, з них – 306,4 дотації з бюджету  тисяч грн., які мають надійти  від Співзасновників газети помісячно протягом року.
Розрахунок до Програми фінансової підтримки КП редакції газети “Нове життя”  на 2012 рік додається.
Джерелом фінансування програми є районний та міський бюджети.

 

 

Очікувані результати

Здійснення заходів, передбачених Програмою, дає можливість забезпечити своєчасний і якісний випуск газети, поліпшити її поліграфічне оформлення.

Міський голова        І.В. Сапожко
ДОДАТОК
до Програми діяльності та фінансової
підтримки КП редакції газети “Нове життя” на 2012 рік

 
Розрахунок до Програми діяльності та фінансової підтримки
КП редакції газети “Нове життя” на 2012 рік

КЕКВ

Показники

Сума, тис. грн.

В т. ч. за рах.

загального

фонду, тис. грн.

 

Витрати всього

803,0

306,4

1111

Заробітна плата

290,9

205,6

 

В тому числі:

1. Посадові оклади

2. Надбавка за вислугу років 10%, 30%, 40%

3. Надбавка за особливі умови праці  50%

4. Преміальні, оздоровчі

5. Надбавка за високі досягнення праці 50%

 

150,9

19,3

25,0

22,4

73,3

 

105,6

13,5

17,5

15,7

53,3

1120

Нарахування на заробітну плату

107,1

76,0

1130

Придбання витратних матеріалів, оплата послуг

381,3

 

1131

Предмети, матеріали, обладнання, інвентар

9,4

 

 

В тому числі:

1. Блокноти. 6 х 10,00 = 60,0 грн.

2. Скріпки. 10 х 1,70 = 17,0 грн.

3. Олівці. 20 х 1,00 = 20,00 грн.

4. Пустографки. 100 х 1,00 = 100,00 грн.

5. Ручки. 50 х 2,00 = 100,0 грн.

6. Ордери. 4 бл. х 6,00 =24,0 грн.

7. Папки прозорі. 20 х 4,00 = 80,00 грн.

8. Файли. 300 х 0,50 = 150,00 грн.

9. Платіжні відомості. 30 х 0,50 = 15,00 грн.

10. Книги обліку. 6 х 7,80 = 46,80 грн.

11. Маркери. 4 х 3 = 12 грн.

12. Кнопки. 5 х 1,00 = 5,00 грн.

13. Календар. 5 х 9,60 = 48, 00 грн.

14. Папір формату А-4. 50 х 40,00 = 2000 грн.

15. Папір формату А3. 20 х 80 = 1600 грн.

16. Клей. 2 х 1,50 = 3,00 грн.

17. Швидкозшивач. 30 х 1,00 = 30,00 грн.

18. Папки. 30 х 1,50 = 45,00 грн.

19. Гумки. 7 х 1,00 = 7,00 грн.

20. Конверти. 500 х 1,70 = 850 грн.

21. Батарейки. 20 х 2,50 = 50,00 грн.

22. Діловий щоденник 6 х 35,00 = 210,00 грн.

23. Дискети. 40 х 3,00 = 120,00 грн.

24. Папір для факсу 5+10,80 = 54,00

25. Реєстратори. 5 х 15,00 = 75, 00 грн.

26. Скотч 8 х 2,00 = 16,00 грн.

27. Папки для документів. 7 х 8,00 = 56,00 грн.

28. Білила канцелярські. 3 х 2,70 = 8,10 грн.

29. Картриджі друкарські. 4 х 803 = 3212 грн.

30. Диски. 50 х 4,50 = 225,00 грн.

 

 

 

Оренда приміщення (реструктуризація боргу попередніх років)

24,8

24,8

 

Ремонт санвузла

30,0

 

1138

Послуги зв’язку

6,7

 

1131

Друк газети

Охорона

283,4

6,7

 

1134

Оплата сервісного обслуговування комп’ютерів

8,3

 

1134

Оплата послуг доставки газети

12,0

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

23,7

 

1161

Оплата теплопостачання

16,5

 

1163

Оплата електроенергії

7,2

 

Примітка: наведені суми зроблені з розрахунку щомісячного орієнтовного тиражу газети 3000 примірників.
Редактор  КП РГ “Нове життя”        О.Л. Слизюк

Обновлено 10.01.2012 07:39
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт