ОГОЛОШЕННЯ про баготодітні сім'ї Печать
Автор: Адміністрація   
05.01.2012 11:29

 

Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває  у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, утому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома    і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (друге речення набирає чинності з 1 січня 2012 року). Закон України «Про охорону дитинства» від 16.06.2011 року № 3525 – VI.
Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей              з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України “Про охорону дитинства” та іншими актами законодавства.
Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї                          і встановлюється з урахуванням перебуванням в сім'ї не менше трьох дітей у віці до 18 (23) років. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.  У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Про втрату посвідчення батьки або  діти  з  багатодітної сім'ї,  які досягли 14 років,  повідомляють структурний підрозділ, який його видав. У  разі  пошкодження,  втрати  посвідчення   або   зміни прізвища,  імені  та  по  батькові,  встановлення  розбіжностей           у записах видається нове посвідчення після подання усіх  документів, передбачених законодавством для його видачі. Старі та  пошкоджені  посвідчення  повертаються  структурному підрозділу, що його видав. У  разі  втрати  посвідчення  батьків або дитини з багатодітної сім'ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.
Для отримання даного посвідчення необхідно подати до відділу у справах сім’ї та молоді повний перелік документів, а саме:
- заява, батька/матері;
- одну папку – швидкозшивач;
- копія свідоцтва про народження дітей;
- копія сторінок паспорта батька/матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові та місце реєстрації;
- копія свідоцтва про одруження (або розлучення), а у разі смерті одного з батьків – копію свідоцтва про смерть;
- копії ідентифікаційних номерів обох батьків;
- довідка про склад сім’ї;
- довідка (в разі реєстрації батьків в різних адміністративних одиницях), про те, що за місцем реєстрації батька/матері посвідчення не видавалось;
- довідка з місця навчання дитини, яка досягла повноліття (оригінал);
- для отримання посвідчення батько/мати та діти з багатодітних сімей надають кольорову фотокартку розміром 30 на 40 міліметрів, яка вклеюється у посвідчення.
 Прийом документів здійснюється за даним графіком:
 Пн.- 13-30 до 16-00
 Ср.- 13-30 до 16-00
 Пт.- 09-00 до 11-00

Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:
1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають                       у будинках, що не мають центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:    
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів;
3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській  місцевості,  а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських              і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі - та міжобласних незалежно від відстані та місця  проживання.”
ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», доповнено такою частиною:
“Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи            у віці від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше”.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі у справах сім’ї та молоді                     за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, кім. 312-313, тел. 6-57-86.

Обновлено 05.01.2012 11:31