Розпорядження міського голови від 14.12.2011 року № 342 "Про заходи щодо підготовки і проведення у місті Бровари Всеукраїнського перепису населення " Печать
Автор: Адміністрація   
16.12.2011 12:22

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14.12.2011 року № 342
м. Бровари

Про заходи щодо підготовки і проведення у місті Бровари Всеукраїнського перепису населення

 


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.11                 № 1205 „Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення”, відповідно до Законів України „Про Всеукраїнський перепис населення”, „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Утворити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додаток 2).

3. Управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню освіти Броварської міської ради провести роботу, пов’язану з підготовкою до перепису та забезпечити проведення перепису осіб, які постійно перебувають у закладах охорони здоров’я і установах, закладах соціального обслуговування населення.

4. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської ради до 20 грудня 2011 року уточнити назви вулиць, провулків, нумерації кварталів, будинків та квартир у місті Бровари.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.


Міський голова                                           І.В. СапожкоДодаток 1

до розпорядження

міського голови

від 14.12.2011 року № 342


С К Л А Д

міської комісії з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення

Андрєєв
Василь Олександрович
Заступник міського голови – голова комісії
Кузнєцов
Костянтин  Валентинович
Керуючий справами виконкому – заступник голови комісії
Максименко
Наталія Михайлівна        Начальник управління статистики в Броварському районі – секретар комісії

Члени комісії

Голубовський
Григорій Павлович
Заступник міського голови
Виноградова
Лариса Миколаївна
Заступник міського голови
Кравчик
Таміла Олександрівна        Заступник начальника управління – начальник відділу статистики виробництва управління статистики у Броварському районі
Загуменний
Микола Васильович
Начальник управління економіки
Паламарчук
Наталія Олексіївна
Начальник фінансового управління
Баба-Мірзоєва
Альбіна Валентинівна
Начальник юридичного відділу
Маковський
Володимир Миколайович
Начальник відділу з житлових питань
Івасик
Яна Владиславівна
Заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи
Онищенко
Володимир Іванович
Начальник управління освіти
Багмут
Наталія Андріївна
Начальник відділу культури

Кондратьєв
Василь Петрович
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Семікоп
Сергій Михайлович        Начальник Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області
Ноженко
Володимир Анатолійович
Військовий комісар
Кузнєцов
Віталій Олександрович
Начальник міськрайонного управління  юстиції

Рибакова Лілія
Євгенівна
Начальник управління містобудування та архітектури
Петренко
Алла Іванівна        Начальник управління праці та соціального захисту населенняКеруючий справами                                                         К.В. Кузнєцов

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

міського голови

від 14.12.2011 року № 342


П О Л О Ж Е Н Н Я

про міську комісію з питань сприяння
проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним виконавчим комітетом Броварської міської ради з метою координації роботи, пов'язаної з підготовкою і проведенням в місті Бровари Всеукраїнського перепису населення (далі – перепис населення).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням міського голови , наказами Держкомстату України та цим Положенням про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі – Положення).

3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. сприяння забезпеченню координації дій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Броварської міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням у місті Бровари перепису населення;
3.2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення у місті Бровари перепису населення.

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення у місті Бровари перепису населення, що виконується управлінями, відділами та іншими структурними підрозділами виконкому Броварської міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста Бровари, які залучаються до зазначеної роботи;
4.2. бере участь у розробленні проектів нормативних актів та розпоряджень міського голови з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення перепису населення;
4.3. розглядає питання щодо можливості залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом населення;

5. Комісія має право:
5.1. отримувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Броварської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
5.2. залучати до участі у своїй роботі представників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому Броварської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
5.3. утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням відповідних фахівців;
5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення перепису населення.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами,  підприємствами, установами та організаціями міста Бровари.

7. Головою Комісії є заступник Броварського міського голови.

8. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

10. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

11. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар комісії.
12. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

14. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

16. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та виконкому Броварської міської ради.

17. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

18. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття розпорядження міського голови.

19. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії в установленому порядку здійснює Управління статистики в Броварському районі.


Керуючий справами                                                             К.В. Кузнєцов

 

Обновлено 16.12.2011 12:24