Річний план закупівель КП "Броваритепловодоенергія" на 2011 рік Печать
Автор: Адміністрація   
18.03.2011 09:40
Індентифікаційний код за ЄДРПОУ  13711949   

 

Предмет Код КЕКВ Джерело Процедура  Орієнтований   Примітка
закупівлі (для  фінансу- закупівлі початок  
  бюджетних вання   проведення  
  коштів)     процедури  
        закупівлі  
             
               
1 2 3 4 5   6
      кошти            
1.Попередньоізольовані труби та їх комплектуючі 2, 3 міського бюдж. відкриті  березень  
для капитального ремонту тепломереж   підприємства торгі         
                 
2. Труби пластмасові ізольовані та неізольовані і їх  2, 3 кошти відкриті  березень  
комплектуючі    міського бюдж. торгі         
      підприємства            
        закупівля в        
3 Газ природний (для надання населенню послуг з  1164 бюджетні  одного  грудень  
опалення та гарячого водопостачання)   кошти учасника 2010р  
                   
4 Газ природний (для вироблення теплової енергії       закупівля в грудень  
для потреб бюджетних установ та організацій, що  1164 бюджетні  одного  2010р  
фінансуються з державного та місцевих бюджетів,   кошти учасника        
а також інших суб'єктів господарювання та для                 
поставки промисловим споживачам та іншим                 
суб'єктам господарювання)                
             
5.Послуги з надання кридиту (проценти за користу- 1 державні закупівля в грудень  
вання кредитом та комісійна винагорода) в   кошти одного  2010р  
ВАТ "Державний Ощадний банк України", всього      учасника 2011р  
в тому числі        2012р  
          25.08.2013  
      кошти      
6. Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-80, 3 підприємства відкриті  березень  
бензин А-95, дизельне пальне)     торгі         
      кошти відкриті         
7. Сульфовані, фосфатовані, нітровані і карбонатовані  3 підприємства торгі  березень  
солі металів (сульфат алюмінію)              
                   
8.Елементи, кислоти та основи неорганічні.  3 кошти відкриті  березень  
Рідкий хлор.   підприємства торгі         
                   

 

 

                            М.П.
            О.В. Коршак                    ________________   
            (ініціали, прізвище)                    (підпис)   
                                   
            Л.Є. Самсонова                    ________________   
            (ініціали, прізвище)                    (підпис)    

 

 

Обновлено 18.03.2011 09:40